Udsigt til bedre løsning for Thy Hallen

Thisted Kommune er stillet økonomisk håndsrækning i udsigt til halbyggeri

Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, og Thy Hallens kollaps under februars snemasser kan nu blive direkte årsag til, at hallen bygges ud med 500 kvadratmeter og 300 ekstra siddepladser. Foto: Klaus Madsen

Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, og Thy Hallens kollaps under februars snemasser kan nu blive direkte årsag til, at hallen bygges ud med 500 kvadratmeter og 300 ekstra siddepladser. Foto: Klaus Madsen

Meget tyder på, at genopførelsen af Thy Hallen efter vinterens kollaps under snemassernes tryk bliver til mere end den nødvendige reparation og lidt til, men i stedet resulterer i en egentlig udbygning af hallen med 500 kvadratmeter og 300 nye tilskuerpladser. Det var således en tilfreds borgmester Erik Hove Olesen som efter tirsdagens møde i økonomiudvalget kunne udsætte beslutningen om omfanget af reparationerne på Thy Hallen. Årsagen var nemlig en ”føler” fra TIK"s erhvervsklub, der arbejder på at undersøge mulighederne for at forstrække kommunen økonomisk med midler fra private sponsorer, som vil sætte penge i byggeriet. - Erhvervsklubben har bedt om yderligere 14 dages frist til at undersøge mulighederne for at finde private sponsorer, siger Erik Hove Olesen, der sammen med det øvrige økonomiudvalg var klar til at lave en indstilling om Thy Hallen til byrådsmødet den 15. maj. I så fald ville det være med en anbefaling af en byggeløsning til en pris, kommunen har råd til at betale, og det vil sige et byggeri i størrelsen op til fem millioner kroner. Men i stedet for en løsning, som alene omfatter udgifterne til oprydning, genopbygning samt nyt tag på hallen, hvilket vil koste i størrelsen omkring fem millioner kroner, er der med henvendelsen fra TIK’s erhvervsklub nu skabt forventning om den langt mere omfattende udbygning af hallen til en pris omkring 10 millioner kroner. Heraf bidrager kommunen med halvdelen, mens resten rejses blandt private sponsorer. Set i det lys har borgmesteren ingen betænkeligheder ved udsigten til, at det først bliver på mødet i juni, byrådet tager stilling til byggeplanerne for Thy Hallen. Specielt ikke hvis udsættelsen resulterer i en bedre løsning. - Sagen har jo også fået et helt nyt perspektiv set i lyset af, at Mors-Thy Håndbold spiller i ligaen fra næste år, siger Erik Hove Olesen. Læs også side 5 @Byli.9.special.bund:Af Jens Fogh-Andersen jens.fogh.andersen@nordjyske.dk