Hjørring

Udsigt til besparelse i køkkener

HJØRRING:- Der er ikke den samme praksis rundt omkring, og serviceniveauet er ikke det samme alle steder. Sådan siger formanden for social- og sundhedsudvalget, Helmuth Zickert (S) om baggrunden for, at udvalget anbefaler, at der gennemføres en strukturanlayse for modtagekøkkener, cafeterier og aktivitetscentre på ældreområdet i Hjørring Kommune. Analysen er et af de forslag, som behandles endeligt i forbindelse med, at budgettet for 2004 skal vedtages. Analysen forventes at kunne give mulighed for at revurdere strukturer og serviceniveau, og der forventes at kunne spares tre fuldtidsstillinger svarende til 780.000 kr. om året.