Energiselskaber

Udsigt til billigere varme på Øland

Kraftvarmeværk får ny og mere effektiv motor til 3,7 mio. kr.

Øland Kraftvarmeværk fra 1993 forsynes nu med én ny motor i stedet for de to, der er der nu. FOTO: MARTIN DAMGÅRD

Øland Kraftvarmeværk fra 1993 forsynes nu med én ny motor i stedet for de to, der er der nu. FOTO: MARTIN DAMGÅRD

ØLAND:Kraftvarmeværket på Øland skal til sommer forsynes med en ny motor, en investering på 3,7 mio. kr. Værkets bestyrelse venter, at en ny og mere effektiv motor vil kunne nedbringe den årlige produktionspris med ca. 336.000 kr. til gavn for de 150 forbrugere. Den nye motor lever samtidig op til de skærpede krav om udstødningsluft, som træder i kraft 1. oktober i år. Øland Kraftvarmeværk blev taget i brug i 1993, og efter at de to gasmotorer nu har kørt i 40.000 timer, skulle de have været hovedrepareret til sommer. - Vi har imidlertid fundet ud af, at det er en bedre forretning at investere i én ny motor til afløsning for de to, vi har i dag, også for at sikre den lavest mulige pris på fjernvarmen, siger Bjarne Frost, formand for Øland Kraftvarmeværk. Formanden glæder sig i øvrigt over, at varmeprisen fra naturgasværket på Øland nu er billigere end varmen fra oliefyrede værker. - Da vi fik pinsepakken, var vi dyrest, men nu er vi blevet billigere, siger Bjarne Frost. Et standardhus på 130 kvadratmeter med fire personer kan på Øland opvarmes for knap 18.000 kr., mens det med olie vil koste ca. 22.000 kr. Da værket på Øland blev opført, garanterede Brovst Kommune for et lån på 17 mio. kr. Det er nu nedbragt til 6,5 mio. kr. I forbindelse med investeringen i den nye motor ændres lånet til 10,5 mio. kr., og kommunens økonomiudvalg har netop besluttet at indstille til byrådet, at der også gives kommunegaranti for det nye lån.