Udsigt til et krisens år på Christiansborg

KØBENHAVN:I februar 2008 forlod vi ifølge den kinesiske kalender grisens år. Et dyr, der er kendetegnet ved materialisme og appetit på tilværelsen, og det er da også meget passende, at vi nu er i rottens år, som blandt andet er kendetegnet ved grådighed. En grådighed, som fik en ende, da bankerne begyndte at falde sammen omkring de mest dristige spekulanter og indvarslede finanskrisen. Siden er det bare blevet værre, og selv dronningen havde finanskrisen med i sin nytårstale. Det var da også hovedtemaet i de politiske taler, hvor både Anders Fogh Rasmussen (V) og Helle Thorning-Schmidt (S) havde blikket stift rettet mod økonomien. Dermed er sporet for 2009 også lagt - det bliver krisens år på Christiansborg, hvor det er svært at se andre emner fylde ret meget i det mindste i de første måneder af året. Og der er også nok at tage fat på politisk. Forskellige udgangspunkter For det første skal politikerne finde ud af, hvor galt det egentlig står til, og her er udgangspunktet vidt forskelligt. Anders Fogh Rasmussen har godt nok fundet krisebevidstheden frem i sin tale, men han holder sig fra at udpensle konsekvenserne og taler blot om et "økonomisk stormvejr". Statsministeren anlægger endda den optimistiske tone og taler om at forvandle "krisen fra en fare til en mulighed". Hos Helle Thorning-Schmidt er der derimod ikke nogen bund i afgrunden. Hun taler om tvangsauktioner, mindre pension og arbejdsløshed. Og indtil videre er det hende, der har haft ret, når hun tog sorgerne på forskud i forhold til krisens omfang, mens regeringen har holdt sig til den mere optimistiske linje om, at det nok skal gå. De to meget forskellige udgangspunkter gør det ikke lettere at løse den anden del af den politiske opgave, nemlig: Hvad skal der gøres ved krisen? For Socialdemokraterne er der ingen tvivl. Det offentlige må sætte gang i byggeriet - hellere for meget end for lidt. Indtil nu har regeringen sagt nej til den ide, men i sin nytårstale åbnede Anders Fogh Rasmussen muligheden for netop offentlige investeringer i skoler, hospitaler og veje, som Socialdemokraterne ønsker. Statsministeren lægger også op til en markant satsning på grøn teknologi og til en skattereform. Alt sammen piller, der skal holde den danske økonomi rask igennem krisen, og som udgangspunkt også en medicin, som Socialdemokraterne kan være med til at skrive en recept på. Mod oksens år Derimod er det nok sværere for dem at se visdommen i statsministerens kobling mellem de danske soldaters evne til "selv at tage ansvar. Og ikke blot vælte opgaven over på andre" og så det, der skal til for at bringe os "styrkede ud af det økonomiske stormvejr". Ideen om det personlige ansvar flugter noget bedre med Lene Espersens (K) holdning, men hvis Helle Thorning-Schmidt har ret i sin vurdering af krisen, så kan der på den anden side blive brug for det hele. Og for statsministeren er det måske i den sammenhæng et lyspunkt, at vi om en god måneds tid går ind i oksens år - et dyr, som kineserne betragter som både udholdende og arbejdsvilligt.