EMNER

Udsigt til færre bybusser i Hjørring

Kommunen indhenter tilbud på fire forskellige modeller for fremtidens bybusdrift

HJØRRING:Der skal spares på bybusserne i Hjørring. Det besluttede byrådet allerede i foråret, og i mellemtiden har teknisk forvaltning sammen med Nordjyllands Trafikselskab udarbejdet seks forskellige betjeningsmodeller. Disse blev præsenteret for udvalget for teknik og miljø forleden, og udvalget besluttede at indhente tilbud på fire af de seks modeller. - Vi vil vide, hvor meget der er sparet ved at indføre timedrift i stedet for halvtimesdrift og ved at have teletaxi i stedet for bybus, fortæller udvalgsformand Ole Ørnbøl (S). Model 1a fortsætter med nogenlunde samme rutestruktur som i dag, men med timedrift i stedet for halvtimesdrift. Model 1b opererer også med omtrent samme rutestruktur, men med timedrift i dagtimerne ogteletaxi om aftenen samt lørdag eftermiddag. Model 2a byder på en ny rutestruktur med kun to ruter:én nord og én syd for terminalen. Til gengæld bevares halvtimesdriften, dog reduceres kørslen til timedrift i sommerferien. Model 2b har samme ruteforløb som i model 2a og også halvtimesdriften opretholdes. Til gengæld erstattes bussen om aftenen af tele-taxi og i sommerferien reduceres kørslen til timedrift. Teknisk forvaltning har regnet på de forventede konsekvenser af omlægningerne, når man medregner passager- og indtægtstab samt øget kørsel med skoleelever. Således forventes der en nettobesparelse på 651.000 kr. på model 1a og et passagertab på 27 procent. Model 1b ventes at give en besparelse på 1.085.000 kr. og et passagertab på 33 procent. Besparelsen på model 2a forventes at blive 338.000 kr., mens passagertallet ventes at falde med 26 procent. På model 2b forudses en besparelse på 465.000 kr. og et passagertab på 32 procent.