Udsigt til færre skadelige insekter

Mild vinter efterfulgt at stærk kulde slår insekter ihjel

De sidste dages frost kombineret med den usædvanligt varme vinter, vi ellers har haft, er livsfarlig for insekterne. Det betyder, at vi måske kan se frem til at blive generet mindre af insekter i den kommende sommer. Det fortæller det seneste nyhedsbrev fra Skov og Naturstyrelsen. Forklaringen er, at en lun periode kan lokke insekterne til at gå ud af deres vinterhi, eller det der i insekternes verden kaldes diapause. -Mens insekterne er i denne pause har de nedsat deres stofskifte og standset deres vækst og forplantningsaktiviteter, men vækkes de, og forlader deres overvintringssteder på grund af høje temperaturer, vil deres diapause brydes på et tidspunkt, hvor de har en ringe modstandskraft, fortæller naturvejleder Jes Aagaard, Skov- og Naturstyrelsen. Netop denne situation er kendetegnet for denne vinter, hvor temperaturen pludselig er faldet drastisk. Både de voksne insekter og pupper og larver går til grunde, inden de har fundet et nyt sted at overvintre. Heller ikke den iberiske skovsnegl bryder sig i øvrigt om store skift mellem varme og stærk kulde. Fænomenet forklarer, hvorfor vi midt om vinteren kan finde døde sommerfugle eller andre insekter i vindueskarmen. Det er dyr, der er blevet snydt af varmen. Sommerfuglen har måske overvintret på et loft, og hvis den bliver udsat for en kort varmeperiode, vågner den op og begynder straks at søge føde. Men der er ikke meget føde at finde midt om vinteren, og når der så kommer en ny kuldeperiode, vil den hurtigt dø. Konstant kulde er derimod ingen risiko for insekter, der ofte kan klare sig helt ned til 20 graders frost. Det skyldes, at de er i stand til at producere en form for frostvæske. Deres blod indeholder glycerol, alkoholer og andre stoffer, som betyder, at blodet først krystalliserer ved meget lave frostgrader.