Udsigt til forlig om vejproblem i Hjallerup

HJALLERUP: Der er udsigt til, at naboerne til det planlagte nye boligbyggeri på hjørnet af Algade og Østergade vil blive hørt, når de over for de folkevalgte beslutningstagere peger på noget, de betegner som en fejl i det lokalplanforslag, der er udsendt i den forbindelse. Det drejer sig om et område i lokalplanforslaget, hvor der opereres med at have p-pladser til det nye byggeri - men hvor naboer i området faktisk har en tinglyst vejret til samme område. Kommunaldirektør Ove Thomsen bekræfter, at der ganske rigtigt er tale om en tinglyst vejret, men han påpeger samtidig, at en sådan deklaration juridisk set faktisk godt kan ophæves via en ny lokalplan - hvis det er det, at byrådet ønsker. Det tror han dog ikke, at det er, og Ove Thomsen har en forventning om, at naboerne også i sidste ende vil få den 6,5 meter brede vejadgang, som de gerne vil have. - Teknik- og miljøudvalget skal se på sagen i næste uge, og hvis de er fornuftige - hvilket de jo plejer at være - så tror jeg, at de vil ændre det sådan, at vejen får den nævnte bredde - alt andet vil næsten være tåbeligt, når nu de faktisk har den vejret, som de siger, bemærker Ove Thomsen, der samtidig kan fortælle, at det på rådhuset ikke er normal procedure at kigge i tinglysningsbogen, når der skal udarbejdes lokalplanforslag som den nævnte i Hjallerup. - Det sker først, når selve lokalplanen skal færdigudarbejdes, siger han. Naboerne har ud over det oven for nævnte også klaget over bl.a. den foreslåede byggeprocent og de mulige trafikale gener i området.