Udsigt til kø på Hobrovej

Trafikken er tæt på Hobrovej i Skalborg. Og i den kommende tid, bliver der endnu kortere afstand mellem kofangerne.

Tra­fik­ken på Ho­bro­vej kan hur­tigt stu­ve til. Og tra­fik­ken til og fra Mc­Do­nald’s ud­gør en akil­les­hæl. Nu kom­mer der et lys­re­gu­le­ret kryds. Foto: Gre­te Dahl

Tra­fik­ken på Ho­bro­vej kan hur­tigt stu­ve til. Og tra­fik­ken til og fra Mc­Do­nald’s ud­gør en akil­les­hæl. Nu kom­mer der et lys­re­gu­le­ret kryds. Foto: Gre­te Dahl

En større ombygning går nemlig i gang, og målet er at gøre Hobrovej mere trafiksikker. Nyt trafiksignal I første omgang skal der laves lysreguleret kryds ud for McDonald’s ved Thøger Larsens Vej. Burgerrestauranten afføder meget trafik ind og ud fra området, og det skaber ofte farlige situationer. For eksempel døde en ung mand for et år siden, da han på cykel blev kørt ned af en højsresvingede lastbil, der skulle ind til McDonald’s. Trafiksaneringen betyder også, at der laves to afmærkede kørespor i begge retninger, og det meste af arbejdet foregår i vejens østlige side, hvor ledninger skal graves op, og fortov og cykelsti lægges om. På denne side af Hobrovej bliver der samtidig lukket for ind- og udkørsel ved Dyrskuevej. - Al erfaring viser, at jo flere udkørsler der er til en overordnet vej, jo farligere er det, siger afdelingsleder Henrik Jess Jensen fra Aalborg Kommune. To etaper mere Hobrovej er udpeget som en sort plet på vejkortet over Aalborg, saneringen har været på ønskelisten i mange år, men først nu er der penge til at få det realiseret. Arbejdet gennemføres i tre etaper, hvor den første går i gang nu og forventes afsluttet midt i oktober. De to andre etapter gennemføres i 2007 og 2008 og omfatter den nordligste del af Hobrovej op til Ny Nibevej/Indkildevej. Her skal der for eksempel laves en højresvingsbane nordpå for trafikken på Skalborg Bakke. Den eksistende er for lille, og derfor skal der ikke særlige ekstra tryk på, før bilerne hober sig op i nordgående retning.