Udsigt til lavere kommuneskat næste år

En skattenedsættelse på 0,3 procent giver en gennemsnitsfamilie 978 kr. mere om året

BROVST:Økonomi- og skatteforvaltningen har beregnet, at en gennemsnitsfamilie i Brovst Kommune med en årlig indjening på henholdsvis 450.000 kr. og 150.000 kr. og med årlige renteudgifter på 50.000 kr vil få mulighed for et årligt merforbrug på 978 kr., hvis kommunalbestyrelsen vedtager det foreliggende budget 2003 med en nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint til 22,5 procent. For en enlig pensionist med en indkomst på 105.400 kr. og uden renteudgifter bliver den årlige skattebesparelse på 209 kr. Kommunalbestyrelsen har haft budget 2003 til førstebehandling, uden at der kom nye besparelsesforslag på bordet end de, et flertal i økonomiudvalget vedtog ved udvalgets førstebehandling 12. september. Her gik flertallet ind for at nedsætte kommuneskatten med 0,3 procentpoint, mens et mindretal bestående af socialdemokraterne og Ragnhild Poulsen (UP) tog forbehold for nedsættelsen. - Jeg tror, at borgerne er ligeglade med at kunne spare en 50'er om måneden, hvis vi sætter skatten ned. Men kommunens økonomi er nu kommet på plads med 31 mio. kr. i kassen og udsigt til at kunne lægge yderligere 8,5 mio. kr. samme sted næste år som følge af ombygningen af Møllegården, forklarede Ole Christensen (S). Han fortsatte: - Vi vil gerne være med til besparelser, for kommunens økonomi er sårbar med et meget lille råderum. Vi er heller ikke tilfredse med, at flertallet i økonomiudvalget indstillet et budget med en stigning i udgifterne på 28 mio. kr. og i indtægterne på kun 21 mio. kr., men vi er grundlæggende enige i de fleste af de spareforslag, økonomiudvalget har indstillet. Henry Kronborg (V) fandt budgetforslaget godt og med et fornuftigt råderum. - Venstre ønsker skatten ned i et forsøg på at kunne tiltrække nye borgere. Vi ønsker også, at samtlige politikere vil indgå i en dialog omkring budgettet. Stadig til forhandling Leif Madsen (UP) fandt at den nuværende situation med manglende lyst fra socialdemokraternes side til at indgå som en aktiv partner i budgetforhadlingen meget træls. - Det er irriterende, at syv fra S ikke vil deltage i budgeforhandlingerne, men blot læner sig tilbage i protest mod forslaget om sætte skatten ned. Det piner mig virkelig, for godt 30 procent af borgerne stemte på socialdemokratene. Han fortalte, at en skattenedsættelse skulle ske, når der var mulighed for det. Men lad os da drøfte størrelsen på en skattenedsættelse. Leif Madsen sluttede sit indlæg med en opfording til Erling Jacobsen (S): - Vi to har mange gange lavet gode budgetforlig, og du har tidligere påtaget dig et medansvar for kommunens økonomi. Forsøg at påvirke din gruppe, og lad os vende tallene en gang mere. Kim Bennike (DF) tilkendegav, at en skattenedsættelse ikke var et kardinalpunkt for ham. - For mig er hele budgettet stadig til forhandling. Også størrelsen på en eventuel skattenedsættelse, sagde Bennike. Ole Christensen tilkendegav, at der var sket opblødninger i løbet af debatten, men fastholdt, at socialdemokraterne ikke vil tage medansvar for et budget med lavere kommuneskat. Økonomiudvalget har budget 2003 til andenbehandling tirsdag 1. oktober med endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen torsdag 10. oktober.