Udsigt til lavere kommuneskat

Økonomiudvalg vil sænke skatten med 0,3 procent

Skattepolitik 14. september 2002 08:00

BROVST: Der er udsigt til, at borgerne i Brovst Kommune slipper lidt billigere i skat næste år. Et flertal i økonomiudvalget bestående af Venstre og Liste T indstiller, at kommuneskatten i 2003 sænkes med 0,3 procent til 22,5. Samtidig indstilles, at der investeres 10,370 mio. kr. som led i en bosætningsstrategi, der skal fastholde de nuværende borgere og gerne tiltække nye. - Vi har fremlagt et budget for næste år, der via reduktioner og tilpasninger af udgiftsniveauet giver kommunen et råderum på 11,362 mio. kroner. Med de foreslåede investeringer vil der være mulighed for at henlægge knap en mio. kr. til kommunekassen, fortæller borgmester Mogens Gade (V) efter økonomiudvalgets første behandling af budgettet. Han tilføjer, at der stadig er mulighed for at forhandle detaljer i budgettet, der tirsdag 17. september fremlægges på et borgermøde på Brovst Hotel. Flertallet bestående af Mogens Gade (V), Kurt Mølgaard (V), Henry Kronborg (V) og Jens Dahl (UP) indstiller, at der i 2003 på anlægsområdet bruges to mio. kr. på byfornyelse/byforskønnelse, to mio. kr til kommunal medfinansiering af Leader+-projektet, en mio. kr. til sanering af veje og fortove, 500.000 kr. til sanering af kloakker, 1,5 mio. kr. til renovering af skolerne. På driftsbudgettet anvendes 290.000 kr. til ansætterlse af yderligere en edb-assistent, 100.000 kr. til hovedrengøring på skoler og institutioner, Tranum Skolebibilitek tilføres 30.000 kr., til etablering af fritidsklubber i alle lokalsamfund afsættes samlet 200.000 kr., til indkøb af børne- og lydbøger afsættes 50.000 kr., Brovst Pigegarde tildeles ekstra 25.000 kr. og til genindførelse af deltidspladser i dagplejen afsættes 170.000 kr. Disse investeringer sammen med en mindreindtægt på 2,505 mio. kr. ved at sænke kommuneskatten med 0,3 procent giver en samlet investeringsramme på 10,370 mio. kr. - Vi vil også se på pasningskapaciteten i de forskellige ordninger og eventuelt tilpasse denne til behovet. Denne debat tager vi i økonomiudvalget, når budgettet skal til anden behandling tirsdag 1. oktober, fortæller Mogens Gade. Kommunalbestyrelsen har budget 2003 til førstebehandling torsdag 26. september. Skuffet mindretal Både socialdemokraterne og Ragnhild Poulsen (UP) udtrykker skuffelse over resultatet af budgetmødet i økonomiudvalget. - Jeg er både ked af og skuffet over, at flertallet tilsyneladende ikke ønskede at gå i dialog med os omkring budget 2003. Vi indledte forhandlingerne med at give udtryk for, at vi var villige til at se på samtlige serviceområder med henblik på at få enderne til at nå sammen. Det er nødvendigt med besparelser, for driftsudgifterne er ved at skride, fortæller Ole Christensen (S). - Men vi gjorde også klart opmærksom på, at vi ikke kunne gå ind for en skattenedsættelse. For mig virkede forhandlingerne, som om det hele var afgjort af Venstre og Liste T på forhånd, og vi andre skulle placeres på et sidespor, tilføjer han. Ragnhild Poulsen fortæller, at er ked af, at ser er udsigt til serviceforringelser indenfor især skole- og ældreområdet. - Jeg kan ikke gå ind for at sætte skatten ned men så hellere, at vi brugte pengene på at fastholde eller endog forbedre serviceniveauet på disse områder, fortæller hun.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...