Lokalpolitik

Udsigt til lidt dyrere varme

Aalborg vil fortsat være blandt landets billigste

AALBORG: Varmeforbrugerne i Aalborg har udsigt til en lille prisforhøjelse næste år. En forhøjelse, som for en familie i et ganske almindeligt parcelhus sandsynligvis vil betyde et omkring et par hundrede kroner årligt. - I øjeblikket er varmeprisen i Aalborg faktisk kunstigt lav, fordi der skal være balance mellem indtægterne og de kalkulerede udgifter til drift, henlæggelser til nyinvesteringer og afgifter. Og for at opnå denne balance var vi nødt til at sænke varmepriserne ved årsskiftet, forklarer Knud Slotth, der er direktør i forsyningsvirksomhederne. Kubikmeterprisen faldt ved årsskiftet fra 11 kroner til 10,25 kroner. Så at sige, fordi varmeforsyningens likviditet ikke måtte blive alt for god. Så ville varmeforsyningen komme i konflikt med reglerne. Prissænkningen betyder, at der er luft til en lille prisstigning fra 1. januar 2004, hvis byrådet ønsker det. Byrådet er bestyrelse for varmeforsyningen. Men uanset om byrådet beslutter sig for at hæve prisen til omkring 11 kroner pr. kubikmeter igen, vil Aalborg fortsat være blandt de byer, der har den billigste varme i hele landet. Fjernvarmen i Nørresundby er dog en lille smule billigere. Kun udefra kommende påvirkninger, såsom nye afgifter eller stigende kulpriser, kan medføre større prisstigninger. De kommunale forsyningsvirksomheder har i det hele taget en stærk økonomi. Virksomhederne, som udover fjernvarmen omfatter elforsyningen, gasforsyningen, vandforsyningen og renovationen, har i øjeblikket en samlet formue på rundt regnet 150 millioner kroner. De mange millioner ligger trygt og godt i kommunekassen, hvor de medregnes i kommunens samlede likviditet. Forleden kom NORDJYSKE for skade at skrive, at der er tale om en slags rentefri kassekredit for kommunen. Det passer ikke helt, idet kommunen betaler markedsrenten - for tiden fire-fem procent - til forsyningsvirksomhederne.