Udsigt til mere kø på Hobrovej

Flere vejarbejder på Hobrovej i Aalborg vil give ekstraordinære kødannelser på Skalborg Bakke året ud.

Trafikken på Hobrovej er indtil november præget af vejarbejde.Foto: Michael Koch

Trafikken på Hobrovej er indtil november præget af vejarbejde.Foto: Michael Koch

Kødannelse på Hobrovej i Skalborg er ikke noget særsyn. Men i øjeblikket er risikoen forhøjet. Aalborg Kommune er godt i gang med en ombygning af strækningen mellem Thøger Larsens Vej og Johannes V. Jensens Vej. Målet er at forbedre trafiksikkerheden, og det skal ske ved at bygge vejstrækningen om, så den ændres fra to brede kørespor til fire kørespor. Samtidig skal cykelstier og fortove renoveres fra Thøger Larsens Vej til Johannes V. Jensens Vej. Mens der alligevel er gravet op, bliver ledninger omlagt og renoveret. Anlægsarbejdet står på indtil 16. november, og i den periode er der kun et kørespor i hver retning. Med midlertidige cykelstier og fortove i siderne. Sidste etape er planlagt til 2008 og omfatter strækningen fra Johannes V. Jensens Vej til Indkildevej. Den første etape af projektet med at forbedre sikkerheden på Hobrovej blev gennemført i 2006, hvor der blev lavet signalregulering i krydset ved Thøger Larsens Vej for undgå ulykker med cyklister.