EMNER

Udsigt til nye alternative uddannelser

Nedskæringer har gjort AMU-model dyr

AALBORG: Nedskæringer på arbejdsmarkedsuddannelserne kan ifølge SiD's Fagbladet føre til, at flere brancher vælger at oprette erhvervsuddannelser, og elektronikindustrien er blandt dem, der er tæt på at levere et alternativ til AMU-centrenes uddannelse. I SiD og Kvindeligt Arbejderforbund mener man, det er en god idé, skriver Fagbladet, og nu består opgaven i at overbevise arbejdsgiverne. - En erhvervsuddannelse i elektronikindustrien er under alle omstændigheder oplagt - brugerbetaling eller ej. Det er en branche, der i forvejen bruger AMU-systemet i vid udstrækning, medarbejderne er motiverede, og så er det en branche, hvor der arbejder mange kvinder. De kommende begrænsninger på erhvervsuddannelserne vil netop ramme flere af de uddannelser, der appellerer til kvinder. Det gælder blandt andet tekstilområdet og de merkantile fag, siger Erik Bjørlik Hansen til Fagbladet. I forvejen har nogle af de store virksomheder i branchen understøttet en treårig uddannelse kaldet "elektronikmedarbejderen". Men al undervisning er foregået i AMU-regi, og der er således ikke tale om en erhvervsuddannelse. Denne uddannelse vil nu koste virksomhederne cirka 24.000 kroner pr. elev - alene i brugerbetaling. - Meldingerne fra tillidsfolk i branchen er, at det nuværende udbud af kurser ikke passer til den måde, produktionen er indrettet på i dag. Det viser for mig at se, at branchen har brug for sin egen erhvervsuddannelse, også med appel til unge. Med tilsammen 5000-7000 SiD/KAD-medlemmer i branchen skulle der nok være basis for det, hvis arbejdsgiverne er med på ideen, siger forretningsfører Jørgen Hansen, der er formand for SiD's og KAD's fælles brancheudvalg. Ifølge Fagbladet er Dansk Industri (DI) parat til at diskutere oprettelsen af nye erhvervsuddannelser - både i elektronikindustrien og andre brancher. - Vi er generelt i gang med at sondere mulighederne. Den ændrede lovgivning og behovet for, at medarbejderne generelt får nogle bedre kvalifikationer, betyder, at vi er nødt til at tage hele uddannelsesområdet op til revision, siger Christine Bernt Henriksen, uddannelseskonsulent i DI, til bladet.