Lokalpolitik

Udsigt til p-kontrol fra nytår

Teknisk udvalg indstiller at der indgås kontrakt med Parkeringskontrol Nord

JAMMERBUGT:Seks af de syv medlemmer i teknik- og miljøudvalget i Jammerbugt Kommune går ind for, at der indføres parkeringskontrol i den nye storkommune. Derfor indstiller udvalget til Sammenlægningsudvalget, at kommunen tegner kontrakt med Parkeringskontrol Nord i Aalborg, gældende fra 1. januar. Det oplyser udvalgets formand, Otto Kjær Larsen (V). - En i udvalget er i mod, Aage Toftegaard, og der vil sikkert også blive diskussion om sagen i sammenlægningsudvalget igen, erkender han. Det er anden gang, udvalget har sagen om parkeringskontrol på sit bord, efter at sammenlægningsudvalget sendte den tilbage med besked om at indhente høringssvar fra baglandet af foreninger og forretningsliv. I mod foreninger Holdningen hos det store flertal i teknisk udvalg er i direkte modstrid med høringssvarene fra handelstands-, turist- og borgerforeninger. De har alle erklæret sig som modstandere af parkeringskontrollen, mens to private ejere af p-pladser ønsker kontrollen for at sikre, at pladserne kun bruges af folk med ærinde i deres forretninger. - Det er klart, at vi ikke kan gøre alle tilfredse, og høringssvarene har ikke gjort det lettere at tage beslutningen. Men vi har set på, hvor mange pladser af alle, der er belagt med restriktioner, og det er altså ikke over 10 procent, forklarer Otto Kjær Larsen. Altid frie pladser - Derfor mener vi, at det er i orden med kontrollen. Det kan altid lade sig gøre at finde en plads uden restriktioner, lyder hans begrundelse. Med indførelsen af parkeringskontrollen vanker der en afgift på 510 kroner, hvis man bliver taget i at glemme at stille p-skiven, overskride tiden, parkere i mod kørselsretningen, holde med to hjul på cykelsti eller fortov, eller hvor det i det hele taget er forbudt at parkere. Kutyme er, at kun hvor det handler om færdselsbøder, kan parkeringskorpset ikke skride ind, men skal overlade opgaven til politiet. Det sker for eksempel, hvis man holder til gene over for en indkørsel eller det kan komme på tale at fjerne en bil af hensyn til trafikken.