Udsigt til skattero i Aars

Plads til hal, skoler og veje i budgetforslaget for 2004

AARS:Alt tyder på, at kimbrerne ikke skal yderligere til lommerne for at fylde kommunekassen i 2004. Budgetudspillet fra borgmester Knud Kristensen (K) til byrådet indeholder i hvert fald ikke nogen udfordring af skattestoppet. - Vi er så vidt, at vi diskuterer et ønske om en udvidelse af socialområdet på 1,5 millioner kroner, konstaterer Knud Kristensen. Økonomiudvalget, teknisk udvalg og kulturområdet er ifølge borgmesteren på plads. Der er også fundet 7,5 millioner kroner ekstra til socialområdet ud over den almindelige fremskrivning. Men derudover ønsker socialudvalget 1,5 millioner kroner til at dække omkostningerne til vikarer i forbindelse med langstidssygemeldinger og sygefravær. Dén knast er det ifølge Knud Kristensen endnu ikke lykkedes at nå til enighed om. Budget 2004 bliver behandlet første gang i byrådet 17. september. Målet er at strikke et endeligt budget sammen, som alle 19 medlemmer står bag, fastslår Knud Kristensen. Bortset fra knasten på socialområdet, vurderer borgmesteren, at der er opnået enighed på en række væsentlige punkter. Eksempelvis er den nye træningshal ved Østermarkhallen og den fortsatte udbygning på skoleområdet med. - Der er afsat 1,1 million ekstra til asfalt og 700.000 kroner, så vi sikrer, at Oustrupvej kan holdes åben, når amtet etablerer rundkørsel på Aggersundvej, oplyser Knud Kristensen. De 167.000 kroner, som skal gøre en busrute mellem Nibe og Aars til virkelighed, er også en del af budgetforslaget. For at kabalen omkring skolerne og træningshallen kan gå op, kræver det dog, at kommunen får lov at låne 12 mio. kroner fra finansministeriets pulje på 1,1 milliarder kroner til skoleområdet. - Vores problem er, at der allerede er ansøgninger for 1,6 mia, konstaterer Knud Kristensen. Lånebeskeden kommer 1. september, mens kommunen må vente til efter 1. behandlingen på at få at vide, om Aars også i år får penge fra puljen til vanskeligt stillede kommuner. I så fald er det borgmesterens indstilling, at pengene skal gå i kassen. Budgetforslaget opererer nemlig kun med en styrkelse af kommunekassen på to mio kr.