Lokalpolitik

Udsigt til større valgfrihed

Når nogle aviser er bekymret for valgdeltagelsen til regionsvalget 15.11., forstår jeg det godt. I forvejen er valgdeltagelsen ved kommunalvalg - navnlig i de større byer og deres forstæder - ikke så høj som ved folketingsvalg. Og denne gang drejer det sig oven i købet om noget nyt, som man ikke rigtigt ved, hvad er, og som først træder rigtigt i kraft 1. januar 2007.

Hvad er det så, at regionsrådene skal tage sig af? Det er først og fremmest sygehusvæsenet og andre områder inden for sundhedspolitikken, men det er også erhvervsudvikling, opgaver indenfor socialområdet, ældreboliger, tilbud til børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer, specialundervisning, trafikselskaber og andre opgaver indenfor kollektiv trafik, lokale færgeruter, miljøpolitik og enkelte andre områder. Egentlig havde jeg håbet, at afbureakratiseringen og decentraliseringen (udflytningen af politisk magt) var kommet så langt, at vi ikke havde behøvet regions-rådene, men så langt nåede man ikke i denne omgang ved forliget om kommunalreformen. Derfor har jeg sagt ja tak til at stille op til regionsvalget for Venstre og dermed bruge mine politiske erfaringer til gavn for befolkningen i Nordjylland. Jeg har været folketingsmedlem i 25 år, og jeg har også i adskillige år været medlem af byrådet i Thisted, og er det fortsat frem til 1. jan. 2007. Det betyder ikke, at jeg har opgivet en gradvis afbureaukratisering. Og under alle omstændigheder betyder kommunalreformen en decentralisering, altså at magten flyttes fra København på en række områder til de lokale kommuner og til regionsrådet i Aalborg. Endelig mener jeg, at kommunalreformen kan danne grundlag for større valgfrihed, privatisering og udlicitering. Ikke udfra liberale drømme, men simpelthen fordi jeg mener, at det private erhvervsliv og den enkelte familie på mange områder er langt bedre til at træffe beslutningerne end politikerne, fagforeningerne og de offentlige kontorer. Derfor husk at stemme ved kommunalvalget 15.11. og glem ikke regionsvalget.