Udsigt til stor besparelse på renseanlægget

Mængden af PAH'er i spildevandet er faldet

Affald 13. september 2002 08:00

SKAGEN: Da det i fjor blev opdaget, at der var mange såkaldte PAH'er i slammet fra renseanlægget i Skagen, betød det, at kommunen måtte til at se sig om efter en anden måde at komme af med slammet på, end den man oprindelig havde vedtaget - nemlig at afsætte slammet til udkørsel på landbrugsjord. PAH'er er giftige stoffer, som stammer fra olie og/eller asfalt, og når der er mange af dem i slammet, må det ikke køres ud på landbrugsjord. Der blev derfor truffet beslutning om, at der skulle etableres et slambehandlingsanlæg ved renseanlægget i Skagen, og der blev på budgettet for i år afsat godt 10 millioner kroner til formålet. Alt tyder nu på, at man kan spare seks af de godt 10 millioner kroner, idet mængden af PAH i spildevandet, og dermed også i slammet, er faldet igen. På kommunens tekniske forvaltning har man ikke nogen forklaring på, hvorfor mængden af PAH'er er faldet, ligesom det aldrig lykkedes at finde ud af, hvor i byen, de kom fra. Kommunen har nu indgået en fire-årig aftale med Affaldsselskabet Vendsyssel Vest i Hjørring om at selskabet aftager slammet fra renseanlægget i Skagen. En del af slammet køres på landbrugsjord, mens resten brændes. Det koster renseanlægget 230 kroner plus afgift og transport at komme af med ét ton slam, og aftalen med AVV lyder på, at selskabet aftager 6.000 ton årlig i foreløbig fire år. Udvalget for teknik og miljø kan derfor nu søge byrådet om en negativ tillægsbevilling på seks millioner kroner, fordi der, ikke i denne omgang i hvert fald, er brug for penge til et slambehandlingsanlæg. Samtidig med, at AVV tager sig af slammet fra renseanlægget, gennemfører man i Skagen Kommune i samarbejde med Hedeselskabet et forsøg med at kommet slammet fra renseanlægget til livs i et mineraliseringsanlæg. Der er tidligere i år bevilget 550.000 kroner til dette forsøg, og udvalget søger nu om yderligere 220.000 kroner til formålet. Man er klar til at indlede forsøget i begyndelsen af oktober, oplyser Lars Østergaard fra renseanlægget. På renseanlægget skal der desuden planlægges for, hvordan man kan øge renseanlæggets kapacitet væsentlig. Det skyldes, at alle fiskeindustrier på Skagen Havn har meddelt, at de ønsker deres spildevand renset på anlægget. To almindelige fiskeindustrier har meddelt, at de fremover vil sende spilevand til renseanlægget hele året og ikke, som oprindelig planlagt, i otte måneder. Senest har Fiskernes Fiskeindustri meddelt, at spildevandet fra deres inddampningsanlæg og fra tørreprocessen fremover skal ledes til renseanlægget. Det gøres for at man kan stoppe udledningen af kvælstof fra fabrikken til havet. Hvis renseanlægget skal udvides til at klare de større mængder spildevand fra havnen vil det koste mellem otte og 13 millioner kroner. Det er dog muligt, at man ved at ændre den kemiske proces i anlægget kan nøjes med en væsentlig billigere udvidelse, og til forsøg med det, søger udvalget for teknik og miljø nu om at få frigivet 250.00 kroner. Det er således "overskud" i den ansøgning, byrådet nu får fra udvalget. Der søges om at få frigivet 520.000 kroner, og det meddeles, at man ikke får brug for seks millioner kroner.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...