Udsigt til to eller tre fødesteder

NORDJYLLAND:Hvis de nordjyske politikere beslutter sig for at rette sig efter Sundhedsstyrelsen og lukker fødeklinikkerne i Hobro og Frederikshavn, vil der være to eller tre fødesteder tilbage i den kommende nordjyske region. I dag er der fødeklinikker i Aalborg, Hjørring og Thisted, som alle ledes af læger. Som det tegner i øjeblikket, er klinikkerne i Aalborg og Hjørring helt sikre på at bestå, mens der måske er lidt mere usikkerhed om Thisted. Fremover bliver det i langt højere grad Sundhedsstyrelsen, der kommer til at sætte dagsordenen for de regionale sygehusvæsner. Og Sundhedsstyrelsen har tidligere vurderet, at det er nok med to lægeledede fødeklikker i det nuværende Nordjyllands Amt. Til fordel for bevarelse af fødeafdelingen i Thisted tæller de store geografiske afstande. Alternativet er, at fødende kvinder i Sydthy må køre de omkring 200 kilometer til Aalborg eller Hjørring.... eller føde på et sygehus i den midtjyske region. Medmindre kvinderne vælger at føde hjemme. Det er også stadig en mulighed. Fødeklinikken i Hobro var den første af slagsen i Nordjylland, som blev ledet af jordemødre. Klinikken åbnede for knapt fire år siden. Årsagen var dels, at flere af de gamle allround læger var gået på pension, og det ikke var muligt at opretholde et beredskab med speciallæger. Dels en omlægning af den nordjyske sygehusstruktur. For to år siden fulgte fødeklinikken i Frederikshavn så efter. Forud for oprettelsen af de to fødeklikker lå et større forarbejde foretaget af en arbejdsgruppe, hvori der både sad speciallæger, jordemødre, en praktiserende læger og sygeplejersker. Et af gruppens forslag var jordemoderledede fødeklinikker. Blandt arbejdsgruppens medlemmer var Hans Madsen og Margrethe Møller, i dag henholdsvis ledende overlæge og overlæge på gynækologisk-obstetrisk afdeling på Aalborg Sygehus. De sidder også begge i det specialeudvalg, som netop har anbefalet amtspolitikerne at følge Sundhedsstyrelsens råd om at lukke de to fødeklinikker. Amtsborgmester Orla Hav (S) har tidligere udelukket, at der kan blive tale om at bemande de to truede fødeklikker med speciallæger. Dels vil det koste op mod 10 millioner kroner årligt... hvert sted. Dels er der slet ikke speciallæger nok. På klinikken i Hobro er det cirka hver tredje fødende kvinde fra egnen, der benytter sig af tilbudet. Det bliver til cirka 160 årligt. Klinikken i Frederikshavn benytter kun af cirka hver femte fødende kvinde fra lokalområdet. Det bliver til 135 fødsler om året.