Naturbeskyttelse

Udsigt til udvidet mosefredning

Naturklagenævnet lyttede til lodsejernes bekymring under åben himmel ude midt i Lille Vildmose

VILDMOSEN:En sjællandsk familie troede, der var tale om et politisk træf, da den i stedet for at se vilde dyr ved søen og kongeørne i luften, så sig selv midt i Naturklagenævnets besigtigelse og møde med områdets lodsejere ved fugletårnet ved Tofte Sø i går. Naturklagenævnet skal inden næste sommer gøre Danmarks største fredning færdig. Nævnet er nu ved at samle de sidste tråde i fredningssagen, der blev rejst af Danmarks Naturfredningsforening, Nordjyllands Amt og Sejlflod Kommune for snart 12 år siden. I forhold til den midlertidige fredning er der lagt op til en udvidelse med et stort sammenhængende og indhegnet stykke, plejet vild natur mellem Høstemark Skov og Tofte Skov. Ideen er kommet fra Verdensnaturfonden og blev i går hilst meget velkommen af formanden for Aage V. Jensens Fonde, Leif Skov. Skov- og Naturstyrelsen har lavet et naturgenopretningsprojekt, der går ud på igen at hælde vand i Birkesø. Selv om det projekt skal behandles som en almindelig fredningssag og gøres færdigt af fredningsnævnet, hører det alligevel med i det samlede billede af Danmarks største fredning, der skal lægge bevarende og plejende bestemmelser på ca. 6.700 hektar. En præsentation af Birkesø-projektet var dog med til at forvirre begreberne, da "de høje herrer" fra nævnet mødte de lokale og de udenbys lodsejerne under fugletårnet. - Som lodsejer føler jeg mig magtesløs. For kort tid siden fik jeg erstatningsjord for en del af den jord, der skulle indgå i et naturområde, men nu udvider man igen, og hvad så? - Vi havde regnet med, at vi var sikre. Næste gang bliver det vel Møllesøen, sagde landmand Kim Christensen fra Dokkedal. Kim Christensen er også bekymret for, hvad det vil ske med markerne mellem Dokkedal og Vildmosecentret under heftige regnskyl, når Birkesø bliver etableret. - Det hele kommer til at stå under vand, sagde han. - Der kommer hele tiden nye ting til, og det kan være svært at holde rede på, men jeg lover, at I alle skal få lov at komme til orde, understregede nævnsformand Lars Busck. Også spørgsmålet om råstofudvinding - gravning af spagnum - skal efter oplægget behandles for sig og efter alle de regler, der gælder for råstofindvinding i dag. - Det er utrolig smart at holde råstofudvindingen uden for, men på den måde bliver det meget usikkert for min klient, hvor meget han kan få i erstatning, sagde advokat Mogens Jensen på vegne af Henrik Svendsen, der kan se frem til ikke at få forlænget sin tilladelse til at indvinde spagnum på 80 ha. Amtets udvalg for teknik og miljø har netop indstillet, at han ikke umiddelbart får lov at grave videre. - Udsæt det hele i 15 år, da er vi færdige alligevel, sagde direktør for Pindstrup Mosebrug, Niels Søe. Han stillede spørgsmål ved, om man i det hele taget kan få højmosen til at gro igen, for under spagnumen ligger et næringsrigt jordlag, som også vil gøre den nye Birkesø til en algeplaget sø i ubalance, pointerede han.