Energiselskaber

Udsigt til vedvarende energi

Udsigten fra Cloos-tårnet dokumenterer det: Frederikshavn er en by, der satser på vedvarende energi

Store vindmøller - vartegn over Frederikshavns satsning på vedvarende energi.arkivfoto: bent jakobsen

Store vindmøller - vartegn over Frederikshavns satsning på vedvarende energi.arkivfoto: bent jakobsen

FREDERIKSHAVN:Udsigten fra Cloostårnet er ikke, hvad den var for 10 år siden - dengang i år 2000 havde man byen, havnen og Hirsholmene under sig og derudover kun det blå hav. I dag blander 20 store havvindmøller sig i udsigten, de største med en navhøjde på 120 meter; samlet kan de producere op mod 100 MWh eller en fjerdedel af Nordjyllandsværkets produktion. Vender man blikket mod nord er det ikke længere kun Raaberg Mile, der lyser op i et ellers grønt landskab - glasset i det store solfangeranlæg. der er blevet bygget ved kraftvarmeværket på Vendsysselvej kaster også lys fra sig, som det står og suger solens strålet til sig og sender varmen ud i fjernvarmenettet. Hvad man til gengæld ikke kan se er de kilometer af plasticslanger, der er gravet ned under markerne ved kraftvarmeværket. Det er slangerne til den store varmepumpe, der også leverer varme, som er hentet op fra jorden, til fjernvarmenettet i Frederikshavn. Til gengæld kan man nu se konturene af det byggeri, der skal blive til det såkaldte IBUS-anlæg (Integrated Biomass Utilisation System), der skal forsyne alle motorkøretøjer i Frederikshavn med biobrændstof udvundet af halm. Det skal bygges sammen med kraftvarmeværket, sådan at man kan udnytte hvert et gram plantemasse, der bliver leveret til anlægget; når alting er raffineret ud til foderkager, biobrændstof, fiberprodukter og gødning, så kan man brænde resten i kraftvarmeværket. Sådan er udsigten fra Cloostårnet ikke i dag, men hvis det går, som folkene bag rapporten ”Frederikshavn - Danmarks vedvarende energiby”, ser fremtiden, så vil man i 2010 kunne se en udsigt, der minder om den beskrevne. Til den tid vil 40 procent af Frederikshavns energiforbrug være dækket af vedvarende energi som det første etapemål på vej mod visionens endestation: 100 procents dækning med vedvarende energi i 2015. Hele byens energiforbrug, vel at mærke. Ikke ”kun” el- og varme men også brændstofforbrug til transport.