Udskældt ledelse vil beholde tøjlerne

Aalborg-banen indkalder til ekstraordinær generalforsamling

Palle Bjørnstrup i dialog med travtrænernes landschampion Birger Jørgensen under et stævne på Aalborg-banen. Foto: Jens Morten

Palle Bjørnstrup i dialog med travtrænernes landschampion Birger Jørgensen under et stævne på Aalborg-banen. Foto: Jens Morten

AALBORG:Den udskældte bestyrelse på Aalborg Væddeløbsbane slipper ikke uden videre tøjlerne til aktionsgruppen, der er klar med syv kandidater til en ny ledelse. - Vi har intet at skjule og stiller op i samlet flok for at forsvare vores handlinger, siger formanden Svend Gerlif i kølvandet af et ekstraordinært bestyrelsesmøde. - Der hersker en vis usikkerhed om den juridiske gyldighed af det materiale, som aktionsgruppen har afleveret, men vi tager under alle omstændigheder konsekvensen af, at 42 af vores 155 medlemmer anmoder om en ekstraordinær generalforsamling. Dermed er bestemmelsen i vedtægterne om 25 procents opbakning til kravet opfyldt. - Temmelig overflødigt - Jeg finder det dog temmelig overflødigt med en ekstraordinær generalforsamling i januar, når vi ifølge vedtægterne holder en ordinær generalforsamling i marts, hvor jeg selv stopper, mens fire andre pladser i bestyrelsen også er i spil, tilføjer Svend Gerlif. Aktionsgruppen mener, at bestyrelsen fejlede ved at besætte direktørjobbet med den hidtidige formand Palle Bjørnstrup uden at slå stillingen op, da Jesper Elbæk i efteråret trak sig som direktør, fordi han ikke ønskede at deltage i det parløb med Palle Bjørnstrup, som der var lagt op til. Men Svend Gerlif har på ingen måde fået kolde fødder undervejs. Tilfredshed med Bjørnstrup - I bestyrelsen vurderede vi nøje Palle Bjørnstrups kvalifikationer uden hans tilstedeværelse og lagde vægt på kontinuitet, samtidig med at vi gerne ville undgå en dyr og tidkrævende ansøgningsproces. - Palle Bjørnstrup tiltrådte 1. november, og vi har fuldt ud været tilfredse med hans virke, lyder det fra formanden, der bl.a. roser direktøren for at have løst kontraktstriden med travtrænerne og at have tiltrukket nye sponsorer til både VIP-klubben og Erhvervsklubben, ligesom styringen af banens økonomi er strammet op. - Efter to år med store underskud ser det ud til, at vi får et lille minus i 2008, mens budgettet for 2009 sigter mod et overskud på 65.000 kr. Opbakning fra sponsorer To sponsorer i VIP-klubben trak sig, da Palle Bjørnstrup blev ansat som direktør, men Svend Gerlif mener ikke, at nogen af de nuværende sponsorer indgår i aktionsgruppen. - Ingen sponsorer står på listerne fra aktionsgruppen, og bestyrelsen har 100 procents opbakning fra banens største sponsorer.