Lokalpolitik

Udskifter totalt forældet telefonanlæg

Nyt anlæg skal forbedre kommunikationen med kommunekontoret

SINDAL:Sindal Kommune vil i den nærmeste fremtid udskifte kommunekontorets telefonanlæg, der er så gammelt, at borgmester Søren Risager (V) ikke umiddelbart kan huske, hvornår det blev taget i brug. - Måske fik vi det lige efter, at kommunekontoret blev bygget. Anlægget er håbløst forældet og helt nedslidt, og vi kan heller ikke længere få det vedligeholdt. Derfor har vi set os om for at få telefonanlægget skiftet ud, oplyser han. Det gamle anlæg skratter meget, og når alle indgående telefonlinier til kommunekontoret er optaget, kan borgere ringe gentagne gange uden at komme ind i en telefonkø. Den oplevelse skal det være slut med, så telefonservicen og kommunikationen med de kommunalt ansatte forbedres. Søren Risager oplyser, at der er indhentet tilbud fra fire firmaer, og at kommunen skal investeres omkring 200.000 kroner på udskiftningen. Tilbudene blev behandlet lige før påske på den lukkede del af sidste kommunalbestyrelsesmøde, hvor politikerne gav økonomiudvalget bemyndigelse til at forhandle videre med to af tilbudsgiverne, Erik Lytzen A/S fra Hjørring og TDC. Udvalget kan ligeledes afslutte sagen. Spare på drift Hvornår det sker, kan borgmesteren ikke sige noget konkret om endnu. - Det afhænger af, hvilket forhandlingsresultat vi når frem til, men vi regner med at kunne spare på driftsudgifterne, siger borgmesteren. I forhandlingerne omkring et nyt telefonanlæg indgår også indgåelse af en ny telefoniaftale. Der er i de seneste par år sket en væsentlig forøgelse af driftsudgifterne på telefoniområdet. Mens der i budget 2001 var afsat 148.800 kroner til brug af telefon og telefax, så er der i indeværende års budget afsat 225.000 kroner. Det skyldes blandt andet, at der sidste år blev oprettet kommunikationslinier mellem kommunekontoret og institutionerne, og det var hovedsageligt ADSL-forbindelser.