Skolelukninger

Udskyd beslutningen om skolerne!

SKOLESTRUKTUR:Åbent brev til medlemmerne af Mariagerfjord Kommunes byråd. Under henvisning til den igangværende debat om skolestruktur ændringer/ skole lukninger, vil vi fra skolebestyrelsen ved Onsild Skole give vores mening til kende. Vi er godt klar over, at der vil/kan ske ændringer i antallet af skoler i Mariagerfjord Kommune. Dette beslutningsgrundlag vil vi dog gerne, at alle politikkerne tager del i og at de overvejer meget grundigt, de konsekvenser det vil få for lokalsamfundene. I Onsild har vi et velfungerende lokalsamfund med et stort børnegrundlag, nye udstykninger, gode tilkørselsforhold til motorvej, voksende industri, velfungerende skoler og børnehave, gode halfaciliteter, mange idræts- og fritidstilbud samt et blomstrende foreningsliv. Allerede i år viser det sig, at det aktuelle antal udstykninger i Onsild langt overstiger den tidligere offentliggjorte statistik. Alle disse aktiver kan med en forkert beslutning fra politisk side blive degraderet, og dermed vil væksten i vores lokalsamfund blive ødelagt. Byrådsmedlem Carsten Brandt Andersen, Øster Doense, har i en artikel i NORDJYSKE fredag 13. juli stillet spørgsmålstegn ved den stramme tidsplan i strukturændringerne. Han ønsker nemlig, at konsekvenserne af skolelukningerne i lokalsamfundet bliver belyst. Den holdning vil vi ønske, at andre byrådsmedlemmer bakker op om. Argumenterne er jo mange – men summa summarum handler det om ansvarlighed og fornemmelse for helheden i lokalsamfundet. Det kræver mindst et år mere at få klarlagt disse konsekvenser inden der tages en beslutning om den fremtidige struktur. Beslutningen om skolelukninger er allerede berammet til vedtagelse på byrådsmøde i slutningen af august 2007, med effektuering allerede fra skoleåret 2008/2009. Set med vores øjne er det ikke kun en beslutning for børne- og familieudvalget, men en beslutning, der berører alle de folkevalgte byrådsmedlemmer i Mariagerfjord Kommune.

Breaking
Dalle Valle i Aalborg konkurs
Luk