Lokalpolitik

Udsmidte vil ikke betale til veje

Uenighed om opkrævning af vejbidrag fra ekskluderede medlemmer i sommerhusområde.

Private fællesveje i sommerhusområdet Rajen vedligeholdes af grundejerforeningen på medlemmernes regning. Men skal grundejere, der er blevet ekskluderet eller har meldt sig ud af grundejerforeningen, også betale? Arkivfoto

Private fællesveje i sommerhusområdet Rajen vedligeholdes af grundejerforeningen på medlemmernes regning. Men skal grundejere, der er blevet ekskluderet eller har meldt sig ud af grundejerforeningen, også betale? Arkivfoto

Skal man betale vejbidrag til sin grundejerforening, når den har ekskluderet én? Ja, mener bestyrelsen. Bestemt ikke, mener et af de ekskluderede medlemmer. Der var ballade på generalforsamlingen i Grundejerforeningen Rajen i sommerhusområdet syd for Hirtshals i slutningen af september. To medlemmer blev ekskluderet, og siden har endnu et medlem meldt sig ud af foreningen i protest mod de nye vedtægter, der blev godkendt på generalforsamlingen. Nu er der opstået uenighed om hvorvidt de nu forhenværende medlemmer skal betale vejbidrag til vejvedligeholdelsen i sommerhusområdet, hvor alle grusvejene er private fællesveje. Tvivl om nye vedtægter Grundejerforeningen Rajens nye vedtægter forskriver i paragraf 6 at: "Fratagelse af rettigheder i foreningen medfører ingen ændringer i betalingsforpligtelserne overfor foreningen". Men Hjørring Kommunes jurist, Poul Fransen, mener ikke grundejerforeningen kan komme med økonomiske krav til de ekskluderede medlemmer. - Vi er enige i, at et ekskluderet medlem ikke kan være forpligtet til at betale fremtidigt kontingent og vejbidrag til grundejerforeningen. Bestemmelsen i de nye vedtægters paragraf 6 kan efter vores opfattelse derfor kun omfatte betaling af kontingent og vejbidrag for tiden indtil eksklusionen træder i kraft, skriver Poul Fransen 26. september i et brev i sagen. Det er Dick Sørensen, der har protesteret imod betaling af vejbidrag. Han meldte sig ud af grundejerforeningen inden generalforsamlingen, men blev alligevel ekskluderet på generalforsamlingen sammen med Mette Præstegaard, der efterfølgende har stævnet grundejerforeningen for uretmæssig eksklusion. Vrede breve fra formand Den kommunale jurists vurdering af sagen, har bragt grundejerforeningens bestyrelse i harnisk. - Herved skal grundejerforeningen Rajen tillade sig at kontakte kommunen og udtrykke den allerstørste protest over for den sagsbehandling og korrespondance, der har fundet sted med Dick Sørensen om foreningens forhold. Forhold, som det efter foreningens bedste opfattelse ikke tilkommer kommunen at have eller overhovedet give udtryk for nogen mening om, skriver Kristian Andreasen 14. oktober til jurist Poul Fransen og Hjørring Byråd. Han udtrykker bekymring for at kommunens indblanding i sagen kan ødelægge en næsten 20-årig praksis med at kommunen på Grundejerforeningen Rajens vegne opkræver kontingent og vejbidrag fra grundejerforeningens medlemmer over ejendomsskattebilletten. - Det siger sig selv, at foreningen vil gøre kommunen ansvarlig over for de udgifter og ulemper, der måtte følge af den skete sagsbehandling, skriver Kristian Andreasen. Rajens bestyrelse mener at opkrævningsmetoden hviler på et 20 år gammelt vejsyn i sommerhusområdet. Hjørring Kommune kan imidlertid ikke finde den gamle vejsynssag i gammel Hirtshals Kommunes arkiver, så juristen mener kun, der kan opkræves vejbidrag hos Dick Sørensen, hvis grundejerforeningens bestyrelse ligger inde med de gamle papirer. Han beder derfor bestyrelsen om at prøve at finde papirerne. - Ellers vil vi på det foreliggende grundlag ikke opkræve vejbidrag fra Dick Sørensen over ejendomsskatteopkrævningen. En eventuel opkrævning af vejbidrag fra ham vil herefter ske særskilt, når grundlaget herfor er afklaret, svarer Poul Fransen til Rajens bestyrelse.