Lokalpolitik

Udspil om fremtidens natur

{ JAMMERBUGT: En plan for fremtidens natur i Jammerbugt Kommune, set med Danmarks Naturfredningsforenings briller, er sendt ud af den lokale DN-afdeling i Jammerbugt. - Det er et naturpolitisk skrift, men også et udspil om konkre-te opgaver, vi mener der skal tages fat på, siger formanden, Hans Borglykke, Øland. Blandt måle-ne er en bedre vandkvalitet i f.eks. Ryaa, stop for spildevandsslam på markerne, flere økologiske forbindelser, flere stier og bedre renholdelse af strande og vejkanter samt mere fokus på grønne områder i og ved byerne. Det nye udspil er udleve-ret til alle politikere og kan fås på bibliotekerne.