Organiseret kriminalitet

Udspillet

De øvrige punkter i Venstres udspil: En øget strafferamme fra halvandet til tre år for afpresning og 'dummebøder'. Politiet skal have bedre muligheder for at foretage rum- og telefonaflytninger. Voldsdomme skal afsones straks uanset længden. Myndighederne skal have bedre muligheder for at udveksle personoplysninger, når der er mistanke om organiseret kriminalitet og socialt bedrageri. Politiet skal kunne forbyde ophold i bestemte lokaler, hvis de pågældende har forbindelse til organiseret kriminalitet.