Udstilling af minkskind er flyttet til februar

Han Herred Pelsdyravlerforenings årlige udstilling af minkskind, der plejer at blive holdt i begyndelsen af januar, er blevet rykket til fredag 13. februar.

Det passer os fint at flytte udstillingen til februar, da mange avlere har travlt med at tørre skind i januar, siger formand Carsten Jensen. Arkivfoto: Martin Damgård

Det passer os fint at flytte udstillingen til februar, da mange avlere har travlt med at tørre skind i januar, siger formand Carsten Jensen. Arkivfoto: Martin Damgård

Udstillingen finder sted på Fjerritslev Kro. - Landsudstillingen er blevet rykket, og så har vi også besluttet at rykke vores udstilling, siger pelsdyravlerforeningens formand Carsten Jensen. Det passer os fint at holde den senere, for mange at vore medlemmer har travlt med at tørre skind i januar. Som inden for landbruget i øvrigt bliver der også færre men større minkfarme. Antallet af medlemmer i Han Herred-foreningen er det seneste år faldet fra 84 til 75. Om branchens situation forud for udstillingen siger Carsten Jensen: - Der bliver trådt vande i øjeblikket. Vi fik kun solgt 20 procent af de udbudte skind på december-auktionen, og priserne faldt 20 procent. Hvordan februarauktionen kommer til at gå, er der ingen, der kan sige noget om. Situationen er nok den, at priserne skal møde markedet. - Heldigvis er der seks millioner færre minkskind på markedet. Det skyldes i høj grad kineserne, der er begyndt at producere grise i stedet for minkskind. - Det mest frustrerende ved pelsdyravl er i øjeblikket den langsomme sagsbehandling ved kommunen i forbindelse med f.eks. udvidelser, pointerer Carsten Jensen. Og den usikkerhed, der følger med. Det var meget lettere, da vi havde amterne. Og så har vi klageinstanserne - naturfredningsforeningen og økologisk råd. De er med til at trække sagerne yderligere i langdrag. Han Herred Pelsdyravlerforening holder generalforsamling i slutningen af denne måned, og der bliver problemerne uden tvivl genstand for debat.