Udstilling forbedret

FJERRITSLEV:Bryggeri- og Egnsmuseet i Fjerritslev har slået dørene op for sæsonen 2003. Ved en sammenkomst for Museumsforeningens medlemmer præsenterede formand Ellen Helvind de forbedringer og ændringer, der er foretaget i vinterens løb. I forhuset vil man fra i år kunne se en planceudstilling af stenkredsene i Thingskoven. Plancerne og fundne ting fra stederne, der hidtil har været på Han Herred Naturcenter, er overflyttet til museet og vil fremover indgå i de permanente udstillinger. Den store tekstiludstilling på 1. sal i forhuset forbliver uændret i år, hvor familien Kjeldgaards stuer står ryddelig og pæne. I spisestuen er der dækket til morgenbord, og Kirsten Kjeldgaard konfirmationsgave, det opretstående klaver, står stadig velstemt og klar til brug ved særlige lejligheder. Ved gennemgangen af det fire etager store baghus hæftede gæsterne sig især ved den orden, der hersker overalt. På en af etagerne er der åbnet en særudstilling med en beskrivelse af Indre Missions arbejde på Fjerritslevegnen. Udgangspunkt i denne udstilling er en gave, museet modtog fra missionshuset i Bonderup. Gaven består af talerstol, bænke og andet inventar, samt flere religiøse billeder, deriblandt et billede af den store nadver. Gaven er formidlet af Ellen Christiansen, Bonderup, der var Missionshusets sidste formand. Ellen Christiansen er barnebarn af en af missionshusets stiftere, tømrermester Lars Jensen, der skænkede det stykke jord, huset ligger på. Huset blev opført i 1889 til en pris af 1.215 kroner. Det var en kreds af 19 familier, der stod bag opførelsen af missionshuset. Ved at være garanter for beløb på mellem 25 til 200 kroner blev byggeriet finansieret af pengeinstitut, og garanterne skulle afdrage det aftalte beløb over fem år. Af den gamle regnskabsprotokol fremgår det, at der i 1899 blev afdraget 150 kroner, og renterne af de skyldige beløg udgjorde ialt 39,09 kr. Missionshuset nåede at holde 100 års jubilæum, inden det blev solgt til andet formål i 2002. Og som en af de tilstedeværende med anlæg for sort humor sagde: - Hvordan skal det gå? Her ender missionshuset på museum, og et andet sted i landet har man en præst, der ikke tror på Gud. Udstillingsmæssigt er der sket store fremskridt. Med frivillig hjælp i vinterens løb går det stadig går fremad med restaureringen og beskrivelsen af de mange værktøjer og landbrugsredskaber. Langt den overvejende del er nu mærket med funktion og anvendelse. Snedkermesterens høvlebænk står klar med alle arter af høvle, stemmejern med mere. Det samme er tilfældet med gørtler, sadel- og karetmagerværkstederne. Mange af effekterne er repareret og rustbehandlet og er for den sags skyld stadig klar til brug. I landbrugsafdelingen vil mange, især tidligere landmænd kunne nikke genkendende til de mange håndredskaber, hakker, grebe såmaskiner med mere. Der er seletøjer til såvel heste som stude, og i afdelingen med klaptræer, grimer, tøjrpæle med mere kan man finde noget så sælsomt som et gåsetøjr. Der blev snakket og diskuteret om anvendelsen og brugen af de mange ting, inden man sædvanen tro blev beværtet med hjemmegjorte pindemadder og mulighed for at smage et sortiment af Thisted Bryghus' produkter.

Breaking
Hjallerup Marked aflyst
Luk