Aggersund

Udstilling skal fortælle stammebådens historie

LØGSTØR:I foråret 2002 fandt dykkere fra Løgstør dykkerklub stammebåden på ni meters dybde i Limfjorden umiddelbart vest for Aggersundbroen. Båden lå delvist dækket af sand, men det kunne dog fastslås, at der var tale om en forholdsvis velbevaret stammebåd, og der blev udtaget prøver af træet, som viste, at der var tale om en båd fra 1300-tallet, bygget af bøg. I påsken i år lykkedes det i et samarbejde mellem Limfjordsmuseet, Bangsbo Museum, Løgstør Dykkerklub og Nordjyllands Amts Konserveringsværksted, at bjærge stammebåden i et stykke, og bringe den til Limfjordsmuseets magasin. Her ligger stammebåden i et kar med ferskvand, som et led i konserveringsprocessen. Det er dog stadig muligt for museets gæster at se stammebåden. Båden skal ligge i vandet i mindst et års tid. I forbindelse med fremvisningen af stammebåden etableres der nu en udstilling som beskriver stammebådenes udvikling frem til nyere tid sideløbende med den øvrige skibsteknologiske udvikling frem til middelalderen. Stammebåde kendes fra Danmark fra omkring 5.000 år før kristi fødsel og har været i brug indtil slutningen af 1800-tallet. Der er således tale om en bådtype, der har kunnet overleve stort set i samme form gennem 7.000 år, mens andre langt mere avancerede skibstyper udvikledes og blev forældede igen. Stammebådene er således ikke alene Danmarks ældste bådtype, men også den bådtype med den længste levetid. Gennem beskrivelser af livet ved Limfjorden i middelalderen gives der et bud på, hvordan stammebåden fra Aggersund i sin tid kan have været brugt, enten til fiskeri, jagt, transport eller færgefart. Fjorden har med sit rige indhold af fisk altid været præget af fiskeri, der lige som jagt har været et vigtigt supplement til landbruget. Fjorden, der strækker sig dybt ind i Jylland, har desuden været en vigtig transportvej for varer til et stort opland, samtidig med at den skar gennem landevejene på langs af Jylland og afskar øer fra fastlandet. Her har færgefart været nødvendig for at passere fjordens vande. Endelig fortælles der om arbejdet med bjærgningen af stammebåden, om fremtidsplanerne for konservering, og om bygningen af en kopi af stammebåden, som finder sted på Limfjordsmuseet.