Lokalpolitik

Udstykning i Aalbæk

Fire nye grunde ved høvej

Plan- og miljøudvalget har givet principgodkendelse af en privat grundejers planer om udstykning af fire grunde ved Høvej. Grundejeren skal dog fremlægge planer for, hvordan vejføringen kan laves. Han skal desuden indgå aftale med naboer herom, før der udarbejdes ny lokalplan.