Lokalpolitik

Udstykning retur i byråd

Udvalgsformand Gert Fischer (V) på det 40 hektar kommende byggejord, som Støvring kommune har købt øst for banen i Støvring by.  FOTO: TORBEN HANSEN

Udvalgsformand Gert Fischer (V) på det 40 hektar kommende byggejord, som Støvring kommune har købt øst for banen i Støvring by. FOTO: TORBEN HANSEN

REBILD:Afgørelsen om hvem der skal sidde i en planlagt styregruppe i forbindelse med udarbejdelse af et dispositionsforslag for et nyt boligområde øst for banen i Støvring by er indtil videre udsat i sammenlægningsudvalget. Det skete på anmodning af Gert Fischer (V), formand for teknik- og miljøudvalget i Støvring Kommune. Han udtrykte på mødet i sammenlægningsudvalget et ønske om, at sagen først blev behandlet i byrådet i Støvring, inden den endelige afgørelse omkring sammensætningen af styregruppen blev truffet af sammenlægningsudvalget. Hans begrundelse for at begære sagen udsat var at den via en ny behandling i byrådet i Støvring kunne få den rette sagsbehandling i systemet. - Efter tidsplanen skal der først bygges i det planlagte boligområde i 2008, så om valget af de fem medlemmer til styregruppen bliver udsat en måned eller to skulle i den forbindelse ikke spille nogen afgørende rolle, argumenterede Gert Fischer. Det var ikke alle enige i, og på opfordring af Henrik Christensen (S) blev spørgsmålet om en udsættelse af sagen bragt til afstemning. Et forslag Leif Nielsen (V) betegnede som brug af unødvendig tid. 12 medlemmer - Venstre og Dansk Folkeparti - stemte for, 10 medlemmer - Socialdemokratiet, Det radikale Venstre, Tværpolitisk Liste og SF - stemte imod, mens de to medlemmer af Det Konservative Folkeparti forholdt sig neutrale i spørgsmålet.