EMNER

Udsyn til og fra kampplads genskabes

Læhegn fjernes ved Husby Hole, hvor bøderne gjorde oprør i 1441.

Mindestenen ved Husby Hole blev rejst i 1943, godt 500 år efter bondeoprøret. Den tre meter høje sten er forsynet med et relief, udhugget af Axel Poulsen, der tolker det drabelige slag i 1441.AR­KIV­FO­TO: HENRIK LOUIS.

Mindestenen ved Husby Hole blev rejst i 1943, godt 500 år efter bondeoprøret. Den tre meter høje sten er forsynet med et relief, udhugget af Axel Poulsen, der tolker det drabelige slag i 1441.AR­KIV­FO­TO: HENRIK LOUIS.

Jammerbugt Kommune har sammen med de berørte lodsejere planlagt at fælde de gamle læbælter af nåletræer omkring Husby Hole. Denne fældning sker i dag torsdag. Husby Hole er fredet ved kendelse af den 25. april 1972. Fredningens formål er historisk, landskabelig og udsigtsmæssig. - Læbælterne ved Holen er meget høje. Læbælterne tager udsynet både fra Holen og fra Skårhøj, og de modvirker opretholdelsen af den lyskrævende flora, som fandtes på fredningstidspunktet., forklarer Anne Mette Knudsen, Jammerbugt Kommunes miljø- og naturkontor. Kommunen har i samarbejde med lodsejerne planlagt at fjerne læbælterne af nåletræer nord og syd for Holen samt vest for hulvejen. Projektet er godkendt af Fredningsnævnet. - Jammerbugt Kommune overtog ved kommunalreformen ansvaret for at administrere en stor del af lovgivningen vedrørende de fredede områder, og kan udføre naturpleje af privatejede, fredede områder, oplyser Anne Mette Knudsen. - Naturpleje kan f.eks. bestå i fjernelse af uønsket opvækst og etablering af græsning. Formålet med naturpleje er at opretholde den natur, der blev fastlagt på fredningstidspunktet. Samtidig skal der tages hensyn til kulturspor og offentlighedens adgang. Kommunen råder over et par sæsonmedarbejdere, der udfører plejetiltagene samt en administrativ medarbejder, der søsætter projekterne og har dialogen med lodsejere og interesseorganisationer. - I 2007 koncentrerede vi os primært om, at gøre de projekter færdige, som Nordjyllands Amt havde påbegyndt. Der blev bl.a. ryddet nåletræer på et stort areal langs med Telefondalen ved Grønnestrand, ryddet hybenroser ved Klim Bjerg, ryddet pil i et kær i Hingelbjerge, påbegyndt rydning af gyvel i Lille Norge og vedligeholdt stier m.v. Hulvejene i Husby Hole fik desuden en grundig rydning for opvækst.