Udtryk for det muliges kunst

VAGTLÆGEORDNING:Hvis vi havde alle de læger til vores rådighed, vi kunne ønske os, kunne vores planlægning af lægevagtsystemet være helt anderledes. Men sådan er virkeligheden desværre ikke. Vi mangler læger, og der er intet, der tyder på, det bliver bedre i den nærmeste fremtid. Derfor må vi nu lave det muliges kunst. Og det muliges kunst er at sikre alle nordjyder en læge døgnet rundt med det antal læger, vi har i regionen. Derfor er vi nødt til at lave en ny organisation af vores lægevagt. Det har skabt frustration blandt borgerne. Det kan vi godt forstå, men vi vil gerne berolige borgerne, for det er absolut en brugbar løsning, vi foreslår. Vi vil også gerne fortælle, hvorfor det er absolut nødvendigt. Vi har 354 praktiserende læger i Nordjylland, men vi mangler 32 læger. I de kommende år stiger tallet, så vi kommer til at mangle omkring 80-100. Dertil kommer, at læger over 60 år er fritaget for pligten til vagtarbejde, og en tredjedel af de nordjyske læger er over 60 år. Gennemsnitsalderen er 55 år. Vi er derfor tvunget til at omfordele lægetimerne og placere dem der, hvor de gør størst gavn, Vi skal derfor ikke have en læge siddende ubeskæftiget i et vagtlokale med kun ganske få henvendelser, hvis det betyder, at patienterne mangler deres læge i dagtimerne. Og sådan bliver det, hvis vi fortsætter uændret! Det kan føre til, at vagtbelastningen bliver alt for stor, samtidig med at der på grund af lægemangelen er en større arbejdsmængde i dagtiden. Det er selvfølgelig ikke tillokkende arbejdsbetingelser for unge læger, så vores muligheder for at rekruttere flere læger bliver sværere. Det er skruen uden ende – og den må vi væk fra. Derfor forsøger lægerne og politikerne sammen at finde en løsning. For at få enderne til at nå sammen, er det nødvendigt at bruge færre lægetimer i lægevagten. Derfor har vi set på, hvor man kan ændre på forholdene, så formålet med lægevagten - nemlig at være en nødtjeneste - stadig kan være opfyldt de kommende år. Det er nødvendigt at samle lægevagtkonsultationerne de steder, hvor de er bedst placeret. Det skal være under hensyn til, hvordan befolkningen geografisk er fordelt i regionen, hvor mange henvendelser, der hidtil har været i vagterne, placeringen af sygehusenes akutmodtagelser og vagtlægernes antal. Ved en placering sammen med akutmodtagelserne er de umiddelbart i tæt kontakt med andre nødvendige faciliteter som f.eks. røntgen og laboratorier til blodprøvetagning. Det er også en fordel for patienterne. Samtidig sidder lægerne i sikre omgivelser. Vi har desværre haft flere situationer med trusler og overfald på lægevagter, der i den nuværende organisation sidder alene i flere lægevagter. Ved omorganiseringen opnår vi, at lægerne tager sig af det nødvendige lægearbejde. De skal telefonisk vurdere patienternes helbredsmæssige problemer. De skal undersøge de patienter, som efter en lægelig vurdering ikke kan vente med at blive undersøgt og behandlet, til deres egen læge åbner. For at lægerne ikke skal bruge tiden på landevejen, skal patienterne så vidt muligt komme til lægevagten Det kan måske give problemer med transport, men en løsning på det er også taget med i rapporten. Desuden kan de allersvageste, som af helbredsmæssige grunde kun vanskeligt kan transporteres, fortsat få hjemmebesøg af en vagtlæge. Omorganiseringen af lægevagten er udtryk for rettidig omhu, et forsøg på at dæmpe effekten af den alvorlige lægemangel, som vi vil opleve i de kommende år.