Udtryk ikke malplaceret

SVINEHUND:Lektor, cand. jur. Erik Ludvigsen excellerer (21.6.) i amatør-etymologiske overvejelser om udtrykket "den indre svinehund", som - uretfærdigt, mener han - alt for ofte anvendes i forbindelse med Pia Kjærsgaard. "Jeg er overbevist om, at flertallet af danskerne i dag ikke aner, hvorfra udsagnet stammer", skriver han og fastslår, at det "er såmænd fostret af Hitler-regimet (de tyske nazister), der mod enhver jøde råbte "Schweinhund"". Så kommer pointen: "For at undgå at sige denne grovhed åbenlyst har man valgt udtrykket "den indre svinehund", hvilket lyder ekstra modbydeligt, med den klare hensigt at komme Pia Kjærsgaard til livs" - billedligt talt, formoder jeg. Erik Ludvigsen er desværre galt afmarcheret. Dog er referencen til nazismen ikke helt ved siden af, men på en anden måde, end han forestiller sig. Der er ikke historisk belæg for at føre ordet Schweinehund (med e!) tilbage til nazister og jøder, som Erik Ludvigsen gør. Det er det rene vrøvl. Udtrykket "den indre svinehund" har eksisteret i det tyske sprog (innerer Schweinehund) fra omkring Første Verdenskrig. Det vakte stor opsigt, da det socialdemokratiske rigsdagsmedlem Kurt Schumacher den 23. februar 1932 brugte det fra Rigsdagens talerstol i et angreb på nazisterne, som han mente appellerede til den indre svinehund, forstået som de mest nedrige motiver, i mennesket. De har "for første gang i tysk politik formået at gennemføre en total mobilisering af den menneskelige dumhed", sagde Kurt Schumacher under stor tumult. Set i dette lys er "den indre svinehund" ikke en malplaceret betegnelse at sætte på Dansk Folkeparti.