Udvalg delt i spørgsmål om pensionsnævn

Byrådet skal tage stilling til sammensætningen af kommunens pensionsnævn

Ole Jes­pers­gaard - øns­ker, at em­beds­mand - og ikke po­li­ti­ke­re - skal kla­re de man­ge sa­ger. Ar­kiv­fo­to: Hans Ravn

Ole Jes­pers­gaard - øns­ker, at em­beds­mand - og ikke po­li­ti­ke­re - skal kla­re de man­ge sa­ger. Ar­kiv­fo­to: Hans Ravn

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND:Det bliver byrådet, der skal tage stilling til, hvordan pensionsnævnet i Brønderslev Kommune skal se ud. Meningerne var delte i socialudvalget, og derfor bliver det nu byrådet, der skal træffe beslutningen. Tilsynsrådet slår fast, at det ikke er lovligt at nedsætte et besluttende underudvalg, som Brønderslev Kommune har gjort. Her er udpeget Karl Emil Nielsen ((DF), Marianne Jensen (S) og Søren Erik Nielsen (V) til at udgøre pensionsnævnet. Formand for socialudvalget, Ole Jespersgaard (S), mener ikke, at han er uddannet til at være leder for pensionsnævnet. Derfor er han imod, at det samlede socialudvalg skal være pensionsnævn. Han støttes af Asta Skaksen (V). Karl Emil Nielsen, Marianne Jensen og Søren Erik Nielsen er af den opfattelse, at det samlede socialudvalg skal være pensionsnævn. Ole Jespersgaard siger til NORDJYSKE Stiftstidende, at han vil skulle læse 600-800 sider hver anden uge, hvis han skal forelægge sagerne i pensionsnævnet ¿ det samlede socialudvalg. Ole Jespersgaard anbefaler løsningen med, at kompetencen uddelegeres til en embedsmænd. Der peges konkret på Anni Frandsen på rådhuset. Socialudvalget vil kunne delegere kompetencen til at afgøre førtidspensionistsager til en embedsmand. Delegation er indenfor kommunestyret, hvor der træffes overordentlig mange enkeltafgørelser, en praktisk nødvendighed. Det er almindelig antaget, at der består en vid adgang for udvalgene til at delegere beslutningsret til den kommunale administration. Tilsynsrådet slår fast ¿ omkring det samlede socialudvalg som pensionsnævn ¿ at socialudvalget kan træffe afgørelser ide enkelte førtidspensionssager på ordinære udvalgsmøder. Der er ikke noget til hinder for at udpege en sekretær/konsulent med en faglig baggrund til at medvirke ved socialudvalgets behandling af førtidspensionssager. Det bemærkes dog, at denne alene må udføre sekretariatsfunktion i forhold til udvalget, eksempelvis kunne bevare spørgsmålet om foreliggende praksis eller relevante lovgivningsmæssige forhold i relation til sagerne. Pågældende må ikke tillægges beslutningskompetence.

Forsiden