Lokalpolitik

Udvalg delt om fredning

Byrådet tager endnu en snak om søudsigten på Tistedvej

TERNDRUP:Der synes ikke at være det store håb for Claus Sørensen, der som ejer af en ejendom på Tistedvej syd for Terndrup er kommet i klemme i forhold til fredningsmyndighederne. Det stråtækte bindingsværkshus og den 3000 kvadratmeter store grund blev fredet allerede i 1963 - altså for over 40 år siden. Fredningen lagde begrænsninger på såvel mulighederne for at bygge nyt og til som mulighederne for at lade træer og andet vokse. Begge dele har skabt problemer for Claus Sørensen. For det første har træerne på ejendommen i tidens løb vægret sig ved at følge fredningsbestemmelserne, men har i stedet fulgt naturlovenes bud om at søge op mod lyset. Dermed er der ikke længere udsigt fra Tistedvej til den lille sø på ejendommen, sådan som hensigten med fredningen var. Ulovligt byggeri Claus Sørensen har selv bidraget til problemet ved at igangsætte byggeri af en kombineret carport og udhus. Uden at have indhentet byggetilladelse fra kommunen, som man under alle omstændigheder skal, og i modstrid med fredningsbestemmelserne. Sagen er blevet en føljeton i det kommunale system, hvor den har været behandlet af to forskellige udvalg for teknik og miljø og byrådet. Byrådet behandlede sagen i november 2002 og besluttede dengang at arbejde for en affredning eller dispensation, som skulle omfatte bevoksningen, men ikke det ulovligt påbegyndte byggeri. Nu er sagen igen på vej til byrådet efter ønske fra et af det nuværende udvalgs menige medlemmer Mette Busk (S). Bureaukrati Denne gang handler det om, hvorvidt kommunen på egen hånd skal søge at få ophævet fredningen, eller om man skal erkende, at løbet er kørt. - Flertallet, heriblandt jeg selv, er af den opfattelse, at Skørping Kommune ikke bør foretage sig mere i erkendelse af, at Fredningsnævnet nu to gange har afslået at ophæve eller ændre fredningen. Vi tror simpelthen ikke på, at vi kommer igennem, siger formanden for udvalget, Henrik Christensen (S). Flertallet tæller desuden Lau Bøgeholt-Laursen (V) og Søren Jensen (S). Løsgængeren Peter Riise var denne gang fraværende, men har tidligere udtalt sig skarpt imod, hvad han opfatter som fredningsmyndighedernes bureaukrati. Dermed er udvalget delt med tre medlemmer imod, at kommunen indleder en affredningssag, og to for. Ulyksaligt Som nævnt finder flertallet en sådan sag udsigtsløs, og desuden peger Henrik Christensen på, at kommunen som eneste fortaler for en affredning vil stå svagt og i øvrigt vil være ene om at bekoste de store ressourcer, det fører med sig. - Og selvom jeg principielt er imod, at det skal være økonomien, der styrer, når der er interesser på spil for kommunens borgere, så er det i denne sag håbløst at foretage sig noget. Det ulyksalige er jo, at det ikke vil have opsættende virkning, at vi indleder en sag, som kan vare op til seks år at få afklaret. I mellemtiden skal han (Claus Sørensen, red.) alligevel rive udhuset ned og fjerne træerne, siger Henrik Christensen. Slutresultatet det samm Claus Sørensen har tidligere over for NORDJYSKE kaldt fredningen vanvittig, eftersom den daterede sig tilbage til en tid, da huset rummede kiosk, og søen var et udflugtsmål. Han er naturligt nok ikke begejstret over udsigten til at rive udhus ned og fælde træer. Henrik Christensen tilkendegiver, at det nok ville have gavnet Claus Sørensens sag, hvis han havde ansøgt om byggetilladelse, inden han gik i gang med byggeriet. - Havde han på det tidspunkt bedt os om hjælp, kan jeg ikke forestille mig andet, end at vi var gået ind i det, men som det er gået, er jeg overbevist om, at slutresultatet var blevet det samme.