Udvalg: Der er for og imod Hækkerups plan

Der er ifølge det rådgivende udvalg både fordele og ulemper ved at integrere Forsvarskommandoen i ministeriet.

Udvalg: Der er for og imod Hækkerups plan

Forsvarsminister Nick Hækkerup (S) har entydig peget på, at han ønsker en ny model for forsvaret, hvor Forsvarskommandoen bliver lagt ind under Forsvarsministeriet og fuld ud integreres i departementet.

Han støtter sig til én af tre modeller fra et udvalg, der har er nedsat til at komme med løsningsforslag. Udvalget har samtidig vurderet for og imod de tre forslag.

Her følger vurderingen af det forslag, som Hækkerup lægger op til.

Det taler for forslaget:

* Styrkede og helhedsorienterede beslutningsoplæg.

* Kortere beslutningsveje og styrket implementeringskraft.

* Styrket økonomistyring.

* Øget sammenhæng mellem planlægning og budgetlægning.

* Øget synergi og effektivitet i koncernen.

* Rationaliseringsgevinst.

Dette taler imod forslaget:

* Større driftsansvar i departementet - med risiko for svækket ministerbetjening eller styring/drift.

* Mindre "armslængde" i forhold til konkrete driftsspørgsmål.

* Behov for øget koordination mellem planlægning og styrkeindsættelse.

* Effekttab i omstillingsperioden.

* Etableringsomkostninger.

Kilde: Forsvarsministeriet.

/ritzau/