Børnepasning

Udvalg fastholder røgfri dagpleje

Totalt røgfri dagpleje er kommet et skridt nærmere trods dagplejernes modvilje

Hovedudvalget indstiller, at der skal være totalt rygeforbud i dagplejehjem - fordi børnene skal slippe helt for røg. Det er dagplejerne ikke tilfredse med.illustration

Hovedudvalget indstiller, at der skal være totalt rygeforbud i dagplejehjem - fordi børnene skal slippe helt for røg. Det er dagplejerne ikke tilfredse med.illustration

Det er ikke endeligt vedtaget endnu, men det er kommet et skridt nærmere - forslaget om at gøre alle dagplejehjem totalt røgfri. Det betyder som tidligere fortalt i NORDJYSKE, at hele huset skal være røgfrit hele døgnet rundt. Et flertal i kommunens hovedudvalget har besluttet at fastholde kravet om total røgfrihed i dagplejen. Det fremgår af udkastet politik for røgfri miljøer, som nu bliver sendt frem til endelig behandling i økonomiudvalget. I hovedudvalget sidder der både folk fra kommunens ledelse og medarbejdere. Udvalget havde først lavet et udkast til en rygepolitik, som har været i høring. For dagplejerne var der den stramning, at der skal være røgfrit i hele huset også i fritiden - og det har fået dagplejerne til at reagere. I et høringssvar skrev de, at de ønsker at man holder sig til rygelovens ord, hvor kravet om røgfrihed i døgndrift kun gælder de rum, som er beregnet til børnene. Men Hovedudvalget valgte altså at fastholde forslaget til rygepolitikken som det er. - Vi løb de forskellige høringssvar i gennem, og den eneste reelle ønske om en ændring kom fra dagplejen. Men hovedudvalget fastholder politikken som den er udformet nu, og det er det, vi lægger frem til økonomiudvalget. Det er planlagt til at ske 23. oktober, fortæller direktør for interne stabe, Tommy Christiansen. Fire af medarbejderne i Hovedudvalget fandt, at det er for vidtgående med helt røgfri dagpleje, men de kom i mindretal. Flertallet i udvalget begrundede ønsket om totalt røgfrihed i dagplejen med hensynet til børnene. - Hovedudvalget lægger vægt på, at medarbejdere og børn kan være i røgfri miljøer. Det er ikke godt nok at lade være med at ryge i åbningstiden. Forskning viser, at røgen bliver hængende i lang tid, og at de skadelige partikler stadig er til stede længe efter, at cigaretten er slukket, siger Tommy Christiansen. Principsag Lis Petersen er fællestillidsrepræsentant for de i alt 368 dagplejere i Hjørring Kommune. Hun ærgrer sig over, at udvalget ikke har lyttet til dagplejernes høringssvar. Hun var selv med til møde i Hovedudvalget, hvor hun sidder som suppleant. - Jeg er utrolig skuffet over, at man vil fastholde den stramme linje, der er lagt op til. Det handler meget om principper. Jeg synes, det er forkert, at dagplejere ikke selv kan bestemme, hvad de vil i deres eget hjem i fritiden. Og jeg synes, man gør et stort problem af noget, der ikke er der. Man kan allerede i dag opfylde ønsket om røgfrit miljø. De forældre, der ønsker det, får en røgfri dagpleje, påpeger Lis Petersen. Hun betragter rygeforbuddet som en væsentlig ændring i dagplejernes arbejdsvilkår, og hun har snakket med mange af dagplejerne om det. - Jeg tør næsten ikke tænke på, hvordan de vil reagere, hvis det bliver vedtaget. Men jeg synes, det vil være helt naturligt, hvis nogen ikke vil acceptere, at der skal lovgives om, hvad de må i deres fritid, siger Lis Petersen, der peger på, at mange dagplejere allerede efter eget ønske er blevet røgfri eller lader være med at ryge f.eks. i køkkenet i fritiden, fordi børnene også kommer der. - Frivillighedens vej er altid den bedste, siger hun. Tommy Christiansen er enig i, at det er en væsentlig ændring i dagplejerens arbejdsforhold, hvis det bliver vedtaget. Derfor vil man også give det et halvt års varsel, og skulle nogle dagplejere vælge at ryge trods forbuddet, vil man ikke skride til bortvisning, som det er sket i Odense i sidste uge. - Det synes jeg er for skrapt. Det er altid en konkret vurdering, men vi vil som udgangspunkt først tage en samtale, og hjælper det ikke vil sanktionerne blive skrappere med advarsler, og det kan godt ende i en fyring, siger han. Af Mette Møller mette.moeller@nordjyske.dk