Udvalg frem med sparekniven

Socialudvalget går på jagt efter påkrævet millionbesparelse

Socialforhold 24. september 2002 08:00

HALS: Når socialudvalget i dag mødes, vil der for formanden, Ane-Marie Viegh Jørgensen (V) være tale om et af de udvalgsmøder, hun har glædet sig mindst til. Det skyldes, at hun sammen med udvalgskollegerne skal forsøge at finde den besparelse på en mio. kr., som Socialdemokraterne i Hals Kommune i deres budgetforslag for 2003 har pålagt socialudvalget at finde. Ane-Marie Viegh Jørgensen gav for en uges tid siden i NORDJYSKE Stiftstidende udtryk for sin utilfredshed med at blive pålagt denne opgave - ikke nødvendigvis fordi, at også socialudvalget skal spare, men fordi at hun gerne havde set besparelserne på dette følsomme og for borgerne mærkbare område besluttet af byrådet i fællesskab. Den i NORDJYSKE fremsatte kritik af S-lejrens fremgangsmåde blev på sidste uges byrådsmøde skarpt kritiseret af både borgmester Bent Sørensen (S) og S-lejrens gruppeformand, Jørgen Hansen, der ikke brød sig om tonen i Ane-Marie Viegh Jørgensens kritik, men det fik kun socialudvalgsformanden til at påpege, at Bent Sørensen i sin tid havde indgået en gentleman-aftale med Venstres tidligere borgmester Evald Martinsen om ikke at pålægge et udvalg en sådan opgave alene. Denne påstand blev øjeblikkeligt afvist af Bent Sørensen. Var der derfor på byrådsmødet forskellige vurderinger af, hvordan sparerunden i socialudvalget bedst gribes an, så står det fast, at det i dag er Ane-Marie Viegh Jørgensen og kollegerne i socialudvalget, der skal pege på de påkrævede besparelser. Her har udvalget fået ni forskellige områder at fokusere på, og blandt disse kan nævnes muligheden for at reducere i dagbeskæftigelsestilbuddet for voksne handicappede samt muligheden for at placere førtidspensionister i fleks- eller skånejob for på dén måde at spare på udgifterne til førtidspensioner. Derudover skal udvalget se på muligheden for eventuelt at tvinge kommunens institutioner til at ansatte flere personer i fleks- eller skånejob, ligesom der skal ses på udgifterne til beskæftigelsesfremmende aktiviteter og en mulig skærpelse af visitationskriterierne i hjemmeplejen. Rækken af mulige spareområder går videre til en mulig målrettet indsats i forbindelse med genoptræning i daglige færdigheder allerede i forbindelse med vurderingen af den enkelte borgers behov for hjemmehjælp, og også kommunens socialpsykiatriske indsats - herunder aktiviteterne i Væksthuset - skal under udvalgets sparemæssige lup sammen med et forslag om måske at skære i støtten til individuel befordring.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...