Lokalpolitik

Udvalg går imod budgettet

Forslag om nye differentierede takster i klubber

NY FREDERIKSHAVN: I fuld enighed har medlemmerne af børne- og ungdomsudvalget i Ny Frederikshavn Kommune besluttet at gå imod en beslutning, der blev truffet i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. Da blev det bestemt, at prisen for at gå i aftenklub skulle være 70 kroner om måneden. - Vi kan risikere helt at tømme nogle af klubberne for medlemmer, konstaterer formanden for børne- og ungdomsudvalget, Paul Rode Andersen (SF). Baggrunden for udtalelsen er, at harmoniseringen af takster har vist sig at ramme helt skævt. For eksempel har det i Sæby været næsten gratis for unge at gå i en klub om aftenen. - Derfor har vi på tværs af politiske skel været enige om, at vi var nødt til at tage sagen op igen. Den vedtagne takst på 70 kroner om måneden dur simpelthen ikke, hvis vi mener noget alvorligt med klubberne, siger Paul Rode Andersen. I fuld enighed har børne- og ungdomsudvalget nu fundet en helt anden måde at beregne, hvad det koster for den enkelte at gå i klub. I nogle klubber er det muligt at komme seks aftener om ugen, mens der i andre klubber kun er åbent to gange om ugen. Udvalget synes ikke, det er rimeligt at prisen skal være den samme for to unge, der bor forskellige steder i kommunen. Fremover bliver prisen således fem kroner per måned per ugentlig aften. I en klub, hvor der er åbent seks aftener, bliver prisen således 30 kroner om måneden. I en by med to klubaftener bliver prisen kun 10 kroner om måneden. Det virker som en rimelig ordning for de unge mennesker. Til gengæld giver det et problem for kommunen, der kommer til at mangle de penge, der ville komme i kassen med 70 kroner om måneden. - Derfor vil vi appellere til sammenlægningsudvalget om at få del i den pulje, der er afsat til at tage højde for visse uhensigtsmæssigheder i forbindelse med harmoniseringen, fortæller Paul Rode Andersen.