Skolevæsen

Udvalg går mod flytning af 7. klasser

LET-udvalget mener, det vil bliver vanskeligere at få folk til at flytte ud i landdistrikter

HJØRRING:Modstanderne mod at flytte 7. klasse fra en række landsbyskoler til skoler med overbygning får nu støtte fra en kant, der kan blive ret afgørende. Udvalget for landdistrikter, erhverv og turisme (LET) fremfører i et høringssvar til forslaget, at en flytning vil påvirke udviklingen i landdistrikter og landsbyer i negativ retning. - Det vil blive vanskeligt at gøre de kommende skolebyer i landdistrikterne attraktive for fremtidig bosætning, og sikre skolerne som lokalsamfundets kulturcentre, forklarer Knud Rødbro om LET-udvalgets betænkelighed ved at ændre overgangen fra fødeskole til skoler med overbygning til efter 6. klasse. En flytning allerede efter 6. klassetrin vil også få indflydelse på konfirmationsforberedelserne i lokalsamfundet, lyder det i høringssvaret. som nu sendes til børne- og undervisningsudvalget. - Vi har svært ved at se, hvad de vil opnå med en flytning af 7. klasserne. Vi kan heller ikke få en nærmere forklaring på det, siger udvalgsformand Knud Rødbro (UP) efter et udvalgsmøde, hvor Jørgen Rasmussen, kommunens direktør for bl.a. børne- og undervisningsområdet deltog i det punkt. Baggrunden for udtalelsen er en rapport om skolestrukturen, som børne- og undervisningsudvalget i november måned 2006 sendte til høring i skolebestyrelser og MED-udvalg, og hvor udvalget ønsker svar på en række scenariet. - Dem tager vi ikke stilling til, men kommer med vores eget svar, som vi er enige om i udvalget, tilføjer Knud Rødbro. I det går LET-udvalget imod det andet udvalgs hastværk med at få en beslutning igennem om den fremtidige skolestruktur. Det var bedre at vente til at planstrategien for hele den ny Hjørring Kommune er færdig. - Det arbejde foregår i øjeblikket under ledelse af plan- og udviklingschef Helle Lassen, oplyser han. Ifølge en tidsplan direktionen har lagt forventes planstrategien at være færdig i marts måned, herunder forelægges på et temamøde i byrådet. Mens LET-udvalget ikke kan se nogen argumenter for at ændre på 7. klassernes placering, så støtter udvalget et nærmere analysearbejde for de øvrige strukturændringer på skoleområdet. Og at det sker på tværfaglig vis, således at de ændringer, der har betydning for det omgivende samfund, også inddrages. Det er ligeledes vigtigt, at det arbejde koordineres med den nye planstrategi for Hjørring Kommune.