Udvalg giver grønt lys for Super Best

Ja til bydelscenter, men Højene Skole utilfreds med trafikken

HJØRRING:SuperBest i Højene får med en ny lokalplan med plads til discountbutik store udvidelsesmuligheder som nyt bydelscenter. Udvalget for teknik og miljø sender den endelige lokalplan til byrådets godkendelse på næste byrådsmøde. Skolebetstyrelsen på Højene skole er dog utilfreds med den trafikale del af bydelscenterplanerne. Den påtænkte discountbutik får nemlig udkørsel til Skagensvej lige over Højene Skoles afdeling for de yngste børn - Indskolingsafdelingen. Forhandlinger mellem kommunen, SuperBest og skolebestyrelsen førte ikke til enighed om en løsning. Udvalget for teknik og miljø mener, at man har fundet en løsning, der tilgodeser begge parter. Udvalget har bestemt, at en sti inde på skolens område flyttes, så børnene i fremtiden går ind på skolens område ved Krokusvejs udmunding. Idag ligger indgangen lige over den fremtide udkørsel fra den påtænkte discountbutik. skolebestyrelsen har hele tiden kæmpet for at skolebørnene skal blive ved med at bruge den sikrede fodgængerovergang ved det lysregulerede kryds Vellingshøjvej/Skagensvej. - Vi tror på, at der kan laves en sikret overgang ved Krokusvej. Vi tror ikke på, at børnene vil gå op til krydset. mennesker bevæger sig som vand ad den korteste vej, siger udvalgsformand, Ole Ørnbøl(S). Han lægger op til, at der skal etableres cykelstier i begge sider af Skagensveved skolen. Den sidste oplysning er skolebestyrelsesformand Bjarne Bang ved Højene Skole meget glad for. Den øvrige løsning er han ked af. - Vi vil gerne have en tunnel eller en regulær lysregulering på stedet, men laver man altså ikke. Med udkørslen til Skagensvej fra den påtænkte discountbutik får vi et mudret trafikbillede og en større uheldsrisiko, siger Bjarne Bang. Han forventer også, at den valgte løsning vil sætte skolens trafikpolitik under pres. - Vi vil helst, at så mange af eleverne transporterer sig selv til skole. Hvis forældrene synes, at den nye trafiksituation ved Krokusvej er utryg, så vender vi tilbage til gamle dage, hvor alle børn blev kørt til skole, siger Bjarne Bang. Skolebestyrelsesformanden vurderer, at skolen formentlig vil være nødt til at etablere endnu en skolepatrulje ved Krokusvejovergangen, som suplement til patruljen i krydset Vellingshøjvej/Skagensvej. - Jeg kan også love, at vi meget nøje vil følge med i, hvad kommunen forstår ved en "sikker overgang" ved Krokusvej, siger Bjarne Bang.