EMNER

Udvalg godkender nyt børneprojekt

HJØRRING:Børne- og undervisningsudvalget har godkendt, at kommunen deltager i et udviklingsarbejde med at etablere et børnehus. Det skal være med til at bryde den negative sociale arv. - Vi er meget glade for, at socialministeriet har udvalgt os til at være med, siger udvalgets formand, Else Købstrup (V). - Jeg gætter på, at det er på grund af vores arbejde omkring Kløvergården, som vi får meget ros for. Det gode ved det her er, at det netop bygger ovenpå noget, vi har i forvejen. De andre tre kommuner i projektet bygger videre på noget andet og engang imellem mødes repræsentanter fra alle fire projekter for at snakke om, hvordan det går, fortæller Else Købstrup. De øvrige kommuner er Ringsted, Fåborg og Århus. Det nye børnehus i Hjørring bliver en del af Kløvergårdens virksomhed. Det skal etableres i en ledig pavillon på 150 kvm., som i dag er opstillet ved Børnehuset Søholm. Børnehuset er et tilbud til udsatte børn og unge i alderen 0 til 18 år. Det kan være børn af misbrugere, børn af psykisk syge eller dårligt begavede forældre. Det kan også være unge mødre, utilpassede børne eller børn, som er truet af kriminalitet eller misbrug. Børnene skal med den professioneller støtte i Børnehuset lære at klare sig selv under de sociale vilkår, de har. Der skal ansættes en leder samt fem medarbejdere. Hjørring Kommune får 3,2 mio. kr. i tre år fra Socialministeriets satspulje.