Lokalpolitik

Udvalg godkender plan for Rema 1000 i Skagen

De knaster, der spændte ben for at bygge på Kattegatvej, er nu høvlet ned

SKAGEN:Skagen får nu endnu en discountbutik. Det sker formentlig en gang i 2008. Frederikshavn Kommunes udvalg for plan og miljø har netop godkendt en lokalplan, som skal gøre det muligt at opføre en dagligvarebutik ved Kattegatvej, og det er på forhånd kæden Rema 1000, der har lagt billet ind på at måtte bygge på stedet. Lokalplanen, som endnu blot mangler byrådets godkendelse for at være endelig, har været stoppet af en indsigelse fra Miljøcenter Århus. Miljøcentrets indvending gjaldt blandt andet den størrelse, butikken måtte have efter lokalplanforslaget. Det var 1500 kvadratmeter. Desuden gjorde centret indsigelse mod placeringen, idet det ikke af forslaget fremgik, at den nye butik etableres for at betjene en del af byen. Forhandlinger mellem kommunen og miljøcenteret har afklaret begge punkter, så der efter den endelige lokalplan må opføres en butik på 1000 kvadratmeter. Efter lokalplanen må der også etableres andre butikker i området, men det må alene være butikker til pladskrævende udvalgsvarer. Der kan kun etableres én dagligvarebutik.