Udvalg har styr på anbringelserne

SÆBY:Anbringelser af børn og unge udenfor hjemmet har flere år i træk slået bunden ud af kommunens pengekasse. Men alt tyder på, at børne- og kulturudvalget i år kan holde budgettet på dette område. Det oplyser formanden for udvalget, Knud Hjørnholm (S). - Udgifternes himmelflugt er tilsyneladende stoppet. Men det er et følsomt område. Anbringelser er dyre, og får vi lidt flere end ventet i løbet af året, kan læsset godt vælte, siger Knud Hjørnholm. Han er generelt godt tilfreds med kommunens økonomi på udvalgets område, der blandt andet omfatter hele skole- og pasningsområdet. Der er dog små overskridelser på budgettet. Derfor beder udvalget byrådet om en tillægsbevilling på 1,8 mio. kroner. Over halvdelen, omkring en mio. kroner, skal bruges på skole-rengøring. Politikerne troede, at de kunne spare på denne konto, da de for knap et år siden lagde budget for 2003, men det viste sig ikke at holde stik. Standarden var blevet så ringe, at personale og forældre klagede over en bred kam. Resultatet blev, at politikerne med øjeblikelig virkning vendte tilbage til det "gamle" serviceniveau på området. Det koster altså en mio. kroner ekstra. Desuden er der brugt flere penge på elever, der går i privat- og efterskoler end ventet. Sammenlagt i størrelsesordenen 800.000 kroner. Knud Hjørnholm oplyser, at der også bruges for mange penge på undervisning til børn med vidtgående handicaps, ligesom skoletandplejens budget skrider. Børne- og kulturudvalget vil dog forsøge at løse disse problemer i eget regi, selvom det ikke kan udelukkes, at udvalget på et senere tidspunkt vil bede om endnu en tillægsbevilling. Sæby Kommune har en decentral økonomi, så udvalget sidder ikke med det direkte ansvar for de trængte folkeskolers pengeproblemer. Udvalget mødes dog snart med formændene for skolebestyrelser, der som mange vil vide har forfattet et særdeles skarpt brev til politikerne. - Kritikken er reel. Skolerne er trængt, og det er svært at få tingene til at hænge sammen. Derfor lægger vi op til, at skolerne i 2004 skal tilføres flere driftsmidler. Der bliver ikke flere kroner af tage af, så der vil ske en omfordeling, siger Knud Hjørnholm. Med andre ord skal sparekniven svinges på andre af udvalgets områder. Hvilke er endnu uvist.