Lokalpolitik

Udvalg haster lokalplan igennem

Skyggeberegning for fem etages blokke mangler - men udsættelse vil koste millioner

Naboerne må tåle, at Vesterport bygger i op til fem etager på grunden mellem Gl. Skagensvej og Buhlsvej. En indsigelse fra en snes naboer på Buhlsvej, Nørregade og Gl. Skagensvej fører ikke til ændringer i lokalplanen for den kommende boligforeningsafdeling med 114 lejligheder. Plan- og miljøudvalget manglede på sit møde tirsdag ganske vist nogle af de krævede skyggeberegninger. Men det valgte udvalget at se bort fra og overlade til økonomiudvalget at kigge nærmere på dem, når de engang dukker op. Så kan lokalplanen nemlig godkendes endeligt i byrådet inden nytår. Ved en normal udvalgsbehandling ville de manglende beregninger føre til en udsættelse. Men kommunen har travlt med at få lokalplanen færdiggjort af hensyn til finansieringen af byggeriet. Skrider tidsplanen, så koster det kassen for kommunen. Kommunernes grundbidrag til almennyttigt byggeri fordobles nemlig fra årskiftet. Frederikshavn skal således bidrage med yderligere 6-7 mio. kr. til byggeriet, hvis lokalplanen først bliver godkendt i 2011, oplyser udvalgsformand John Christensen (V). De fremsendte beregninger viser, at der ikke bliver skyggegener for naboerne på de valgte tidspunkter. Men John Christensen oplyser, at der helt mangler beregninger for skyggekast i formiddagstimerne. - Vi har forlangt beregningerne udarbejdet, men skønner, at træerne i Plantagen er så høje, at de nye bygningers skyggevirkning er uden betydning, siger han. Det høje byggeri vil give indkigsgener. Men kommunens forvaltning vurderer generne som uvæsentlige, fordi afstanden fra de sydvendte terrasser til den nærmeste eksisterende bebyggelse mod syd er omkring 150 meter. Paul Rode Andersen (SF) ønskede maksimumshøjden for byggeriet reduceret. Lokalplanen vil tillade 15,5 meter.