EMNER

Udvalg hiver i bremsen

Søndre Boulevards trafiksikre fremtid er udsat

AARS:- Jeg tør ikke give et bud på, hvornår vi træffer den endelige beslutning. Bjarne Jensen (UP), formand for teknisk udvalg, havde forventet, at udvalgsmedlemmerne blev enige om en trafiksikker fremtid for Søndre Boulevard på udvalgets møde mandag eftermiddag. Sådan gik det ikke. De to venstrefolk Kjeld Østergaard og Svend Brøndum og de konservative Henrik Degn og Ernst Pinstrup Sørensen ønsker flere undersøgelser, før der bliver truffet en endelig beslutning om fartdæmpningsprojektet på Søndre Boulevard. Det ærgrer Bjarne Jensen. - Søndre Boulevard er den mest trafikfarlige vej i Aars Kommune, fordi den både er boulevard og villavej, påpeger Bjarne Jensen, der sammen med Herdis Brix (S) og Mogens Holm (S) vurderer, at tiden er moden til at træffe den endelige beslutning. Udvalget vedtog i øvrigt allerede sidste efterår at bruge 600.000 kroner på at trafiksikre Sdr. Boulevard og nogle tilstødende veje, men sagen blev senere rejst i udvalget igen af de konservative medlemmer. De ville blandt have undersøgt, om det lader sig gøre at erstatte bumpene med chikaner for de samme penge og samtidig bevare den hastighedsdæmpende effekt. - Efter min mening har vi fundet den helt rigtige løsning. Bump er suverænt den billigste løsning og i mine øjne udgør moderne sinusbump det bedste kompromis, hvis vi skal trafiksikre Sdr. boulevard uden at bruge for mange penge, påpeger Bjarne Jensen. Det vejer tungt for ham, fordi projektet under alle omstændigheder er en midlertidig løsning. - For mit vedkommende vil jeg gøre, hvad som helst for at undgå, at vi får flere bump i Aars Kommune, begrunder Henrik Degn (K) sin modstand mod projektet. Han støtter beslutningen om, at der skal flere undersøgelser til, før udvalget lægger sig fast på en beslutning. Han peger på, at trafiktællingen på Søndre Boulevard eksempelvis er flere år gammel. - Jeg siger ikke, at der ikke er et problem på Søndre Boulevard, men de oplysninger vi har, er bare ikke gode nok til at træffe den rigtige beslutning, siger han.