Lokalpolitik

Udvalg holder fast i byggebremsen

Dog ser teknisk udvalg gerne, at Ll. Holmegaard-området udstykkes

HADSUND:Frygten for tomme udlejningslejligheder spiller en væsentlig rolle i politikernes ønske om at bremse ned for flere boligprojekter end de allerede planlagte, men formanden for teknik- og miljøudvalget Knud Christensen advarer også imod, at man bygger alle grunde til, så der ikke er byggepladser for fremtidige generationer. Det betyder, at hans udvalg bakker op om den restriktive politik, der er lagt op til - også for ikke at overmætte boligmarkedet, inden Hadsund Skole er bygget om. Det skal blandt andet resultere i op imod 100 boliger af forskellig karakter - blandt andet også andelsboliger. Andelsboliger nok Og lige netop med hensyn til andelsboligprojekter, så mener Knud Christensen, at tiden er inde til at bremse op. - Jeg tror lige vi skal klappe hesten, siger han og tilkendegiver altså, at det vil blive svært at få kommunen til at bakke op om sådanne projekter, der ikke allerede er planlagt. Den holdning betyder ikke, at kommunen har hjemmel til at sige nej til projekter, der er på vej, sådan som det er tilfældet ved Sindholtparken og måske på den såkaldte Dator-grund ved fjorden. Ligesom man hverken vil eller kan bremse byggeri på grunde, der allerede er lagt ud til boligformål - hvilket blandt andet gælder den store udstykning, der kan være på "bagved" Mariagervej, Hadsund Syd, hvor der sysles med planer om at udstykke 60 til 80 grunde. Attraktive grunde Teknisk udvalg træder heller ikke hårdere på bremsen, end at man opfordrer kollegerne i økonomiudvalget til at sætte det kommunalt ejede område ved Lille Holmegård i Hadsunds nordlige udkant til salg - eventuelt til udstykning etapevis. Det er udlagt som boligområde, og kunne ifølge en politisk beslutning i januar allerede have været averteret til salg. - Vi har ikke ret mange grunde, og jeg synes, vi mangler nogle gode af slagsen, argumenterer formanden for teknik- og miljøudvalget Knud Christensen (V). Området ligner alle andre ny-udstykninger ved at få ordet "attraktiv" hæftet på sig. I dette tilfælde lægges der blandt andet vægt på, at der kan udstykkes relativt store grunde, hvorfra der er stor adgang til det sti-net, der er etableret i området. Knud Christensen mener, at man kan bibeholde det attraktive, hvis man undgår "at knokle alt for meget sammen" i området. Åbne pladser I øvrigt advarer han som nævnt imod, at man bygger alle tilgængelige pletter til. - Personligt synes jeg, at vi skal passe på de steder, vi har tilbage, siger han og han glæder sig på den konto over, at "Munchs Eng kunne vi jo ikke drømme om at bygge på". Samme skæbne kan - i hvert fald i nogen grad eller tid - blive virkeligheden for området ved Trafikhavnen i Hadsund, hvor man sysler med planer om et blandet bolig-erhvervsområde måske med højhus. Områdets skæbne ligger lige nu i hænderne på det såkaldte Masterplanudvalg, der mødes senere i denne måned for at "skrue på" det projekt, der har været lagt frem til høring i offentligheden, men Knud Christensen og forvaltningschef Per Alstrup giver udtryk for, at det ikke er en hastesag at få bebygget området. Per Alstrup peger på de kvaliteter, der er opstået, efter at området er blevet ryddet.