Lokalpolitik

Udvalg i modvind i sag om pengeønske

Kommunal ledelse siger nej til ønske om at bruge af indefrosne driftsmidler

DRONNINGLUND:Teknik- og miljøudvalget ser ud til at få problemer med at hente en halv million kroner fra en kommunal overskudspulje til at afhjælpe de økonomiske problemer, som den hårde vinter har medført for udvalget. Udvalget har i forlængelse af vinteren en forventning om, at årets budget for vintervedligeholdelse vil blive overskredet med 1,3-1,4 mio. kr., og i den forbindelse har formand Bendt Danielsen (Borgerlisten) og kollegerne i udvalget anmodet byrådet om, at der fra den kommunale Vej- og Parkvirksomheds 2005-overskud hentes et beløb på 500.000 kr. til delvist at lukke det nævnte vintervedligeholdelses-hul. Derudover har teknik- og miljøudvalget foreslået, at der spares 450.000 kr. på planlagte maskinindkøb i Vej- og Parkvirksomheden, 350.000 kr. på at udskyde renoveringer af gadebelysningen og 50.000 kr. på tilskud til skolekort til ikke-transportberettigede skoleelever. Disse tre spareforslag giver sammen med de ønskede overskudskroner fra 2005 en samlet "gevinst" på 1,35 mio. kr. til at klare vinterregningen, men inden sagen i den kommende uge ryger til behandling i økonomiudvalget, ser det sort ud for teknik- og miljøudvalgets forslag. De tre reelle spareforslag ventes der ikke at blive problemer med, men kommunens direktion og økonomiafdeling har over for økonomiudvalget påpeget, at de ikke kan støtte ønsket om også at hente overskudskroner fra 2005 til at klare den økonomiske efterregning. Det forklares med, at en frigivelse af det opsparede driftsbeløb vil medføre en overskridelse af kommunens serviceramme - hvilket ifølge regeringen vil føre til, at der skæres et tilsvarende beløb væk fra kommunens statslige tilskud i 2007. Derudover påpeger den kommunale direktion og økonomiafdeling, at kommunen p.t. har en så stram likviditet, at det ganske enkelt er en nødvendighed at fastholde byrådets nylige beslutning om indefryse de nævnte 2005-overskud i 2006. Slutteligt noterer direktionen og økonomiafdelingen sig, at der i byrådet er "en klar forventning til, at der udvises ansvarlighed i forhold til den økonomiske situation, som kommunen befinder sig i". Den endelige behandling af sagen tager byrådet sig af tirsdag 9. maj.