Udvalg indstiller aflysning

Centralkøkkenet må fyre to, hvis kølemaden alligevel aflyses

HJØRRING:Så har social- og sundhedsudvalget enstemmigt vedtaget at indstille til byrådet at ændre beslutningen om at overgå til køleproduktion af maden til kommunens ældre. Det er borgmester Bent Brown(S) og social- og sundhedsudvalgets formand, Helmuth Zickert (S), der har taget initiativ til, at beslutningen skal tages op til fornyet overvejelse. Det sker, fordi de økonomiske forudsætninger, der dannede grundlaget for overgangen fra varmholdig mad til køleproduktion alligevel ikke holder. Det viste sig nemlig, at der ville kommer merudgifter på 1,8 mio. kr. i forhold til det, man havde planlagt ud fra. Beslutningen vil betyde, at de ansatte i køkkenet på Vesterlund beholder deres arbejde, fordi køkkenet alligevel ikke lukkes. Endvidere beholder de madudbringere arbejdet, som hver dag kører den varme mad ud til pensionisterne. Til gengæld skal der fyres to medarbejdere i Centralkøkkenet, dels fordi man alligevel ikke skal producere så meget mad, dels fordi der er en generel nedgang i antallet af portioner til madudbringning. Hvis byrådet i næste uge endelig vedtager ikke at lade madproduktionen overgå til kølemad, så skal man i gang med at renovere på udstyret til den varmholdige mad. Det stammer fra 1985 og er ved at være nedslidt. Udvalget vedtog, at 1,05 mio. kr., som alligevel ikke bruges i år skal føres tilbage til kassebeholdningen. De penge, der skulle have været sparet i de kommende år, reguleres ind i overslagsårene. Der er anvendt 0,5 mio. kr. i tekniske omkostninger i forbindelse med ombygningsprojektet forud for den kølemadsproduktion, som ventes endeligt aflyst på onsdag, når Hjørring Byråd holder møde.